RAAK Better Wetter officieel van start

24-05-2016

Onder het genot van een glaasje champagne hebben lector Sustainable Water Systems Paul van Eijk en projectleider Jan Fliervoet officieel de start ingeluid van het RAAK project Better Wetter in Veenwouden. Het project is een samenwerking tussen o.a. LS&T Leeuwarden, Gemeente Dantumadiel, It Fryske Gea, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en richt zich op een toekomstbestendig Watersysteem in Noordoost-Fryslân.

De basis van het project is gelegd door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga uit Veenwouden en uiteindelijk door Paul van Eijk omarmd. Projectleider Jan Fliervoet, momenteel bezig met zijn promotie aan de Radboud Universiteit, zal zich bezig gaan houden met de dagelijkse activiteiten binnen het project. Binnen het project werken studenten en docenten van verschillende opleidingen, overheden, ondernemers en experts nauw samen waardoor het perfect past binnen de filosofie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Via deze transdisciplinaire aanpak gaat het Better Wetter team opzoek naar een toekomstigbestendig watersysteem voor Noordoost Fryslân en scheppen ze condities die nodig zijn voor een circulaire economie. 

Paul van Eijk en Jan Fliervoet

Drie deelonderzoeken

Onderzoekers zullen zich tijdens het project bezig gaan houden met een drietal deelonderzoeken, te weten:

  1. Onderzoek huidig watersysteem en mogelijke innovaties

  2. Onderzoek innovaties: functies, functiecombinaties en flexibel waterbeheer

  3. Onderzoek mogelijkheden toekomstbestendig watersysteem

Onderwaterdrone

Voor dit onderzoek zullen de nieuwste technologieën worden ingezet, zo zal er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een onderwaterdrone, die er qua uiterlijk uitziet als een mini-onderzeeër en is voorzien van een camera die de onderwaterwereld vast kan leggen. Deze drone zal ingezet worden bij de monitoring van oppervlaktewatersystemen en biedt tegelijkertijd studenten de kans om met deze technologie te oefenen.

Tijdens het twee-jaar durende project zullen studenten en onderzoekers regelmatig te vinden zijn in het Bûtefjild net buiten Veenwouden, waar een kenniswerkplaats wordt ingericht.

Afgebeelde doos is gemaakt van Lisdodde ihkv het creëren van condities voor circulaire economie