Peter van Dongen vertelt over handelsmissie in Indonesië

23-11-2016

Een delegatie van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), bestaande uit Peter van Dongen, Loes Witteveen, Toine Smits en Tjallie Botden-Scheltinga, is momenteel in Indonesië. Lees hier het verslag van Peter van Dongen.

‘Vandaag, 21 november 2016, is het begin van de handelsmissie naar Indonesië. HVHL neemt daaraan deel samen met andere vertegenwoordigers van Nederlandse hogescholen, universiteiten, bedrijven en overheidsvertegenwoordigers. Een heel interessant programma met als speciale thema's ‘Food en Water’. 

MoU getekend in aanwezigheid van premier Rutte

Vanochtend is de delegatie van onze hogeschool ontvangen op Institut Teknologi Bandung (ITB). Een universiteit die in 1920 is gesticht onder Nederlandse betrokkenheid. Na diverse voorbereidende overleggen was het eindresultaat dat wij als onderdeel van de handelsmissie een Memorandum of Understanding (MoU) gaan tekenen in aanwezigheid van premier Rutte. Het gaat daarbij om zowel een MoU tussen de beide kennisinstellingen (HVHL en ITB), als om een tweede MoU waarbij veel meer partners betrokken zijn (HVHL, Hogeschool Zeeland, ITB uit Bandung, IPB uit Bogor, EP Nuffic en een aantal Nederlandse bedrijven (Witteveen+Bos, Royalkoning DHV). Kern van de laatste MoU: gezamenlijk werken aan een Living Lab met als kern 'wicked problems', waarbij krachten worden gebundeld voor noodzakelijke oplossingen.

'Bij alle partijen stroomt de energie om samen te werken'

Met genoegen stel ik vast dat er bij alle partijen energie stroomt om op dit thema samen te werken. Vanavond is de officiële start van de missie door minister Melanie Schulz. Morgen is er een programma rond het thema Water in Semarang en rondom Horticulture. Woensdag is er in Jakarta een inspirerend programma rondom deze thema's met allerlei workshops, discussies tussen de Nederlandse deelnemers en hun Indonesische partners. In aanwezigheid van premier Rutte worden dan diverse MoU's getekend. HVHL is daarbij zichtbaar aanwezig: ook onze hogeschool tekent mede. En dan tot slot donderdag, een bezoek aan IPB de universiteit van Bogor: ook daar zal de samenwerking verder worden ingevuld en bekrachtigd.

Kortom: er stroomt veel energie rondom de internationale samenwerking tussen Nederland en Indonesië. Het is mooi om daaraan een bedrage te mogen leveren.’

Staatsieportret handelsmissie Indonesië
Staatsieportret handelsmissie Indonesië

Indonesische collega’s v.l.n.r.:
Dr. Tatacipta Dirgantara, Vice Director for International Relations
Dr. Ir. Dwina Roosmini, Head of Industrial Hygiene & Toxicology Laboratory, Faculty of Civil and Environmental Engineering
Dr. Irsan Soemantri Brodjonegoro, Vice Dean for Academic Affairs
Prof. Dr. Ade Sjafruddin, Dean Faculty of Civil and Environmental Engineering
Dr. Edwin Kardena, Director Ddirectorate of Partnership and International Relations
Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi. Rector Institut Teknologi Bandung

Delegatiebespreking
Delegatiebespreking