Nieuwe master Innovative Dairy Chain Management (IDCM)

28-11-2016

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) biedt in 2017 een nieuwe master aan: Innovative Dairy Chain Management. Het programma gaat in september van start. De nieuwe master wordt in het Engels gegeven aan HVHL in Leeuwarden.

Verandering en vernieuwing in het internationale zuivelbedrijf

De master Innovative Dairy Chain Management (IDCM) spitst zich toe op melkproducerende boerderijen die voldoende melk van uitstekende kwaliteit produceren op een winstgevende manier en tegelijkertijd hechten aan de kwaliteit en veiligheidseisen binnen de keten. IDCM is geschikt voor kandidaten die zich interesseren voor moderne, sterk ontwikkelde zuivelketens. De Nederlandse zuivelindustrie wordt hierbij gebruikt als voorbeeld voor innovatie. Daarnaast wordt er gekeken vanuit het oogpunt van de zuivelverwerkende bedrijven en er wordt samengewerkt met stakeholders in de keten en bedrijven die de keten ondersteunen. ‘Innovatie’ staat voor creativiteit in het omgaan met complexe vraagstukken zoals het ontwikkelen van scenario’s bij onzekerheden voor boerderijen en de gehele sector in plaats van het volgen van de traditionele adviesdiensten, het ontwikkelen van strategieën bij veranderende omstandigheden, het ontwikkelen van innovatieve technieken voor productie, verwerking en ketenbeheer en het oprichten van boerderijen in vreemde landen of gebieden.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u op onze internationale website: http://www.vhluniversity.com/