Lectoraat Food Physics verlengd met vier jaar

23-05-2016

Inmiddels bestaat het lectoraat Food Physics aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden bijna de in eerste instantie overeengekomen vier jaar. Omdat het lectoraat nog steeds actueel is en veel te bieden heeft, is besloten om een overeenkomst te tekenen voor een verlenging van nog eens vier jaar. Lector Lizette Oudhuis is zeer verheugd met dit goede nieuws en ziet nog een hoop mooie ontwikkelingen voor de toekomst. Maandag 23 mei tekende Lizette Oudhuis samen met Diane Keizer-Mastenbroek (lid College van Bestuur, HVHL), Wendy Zuidema-Haans (directeur Food & Dairy / LS&T, HVHL) en Piet Buwalda (Manager Innovation Centre, AVEBE) offcieel de nieuwe vierjarige overeenkomst.

“Food is hot issue”

“Vier jaren vliegen echt voorbij” merkt Oudhuis op. “We hebben veel neergezet de afgelopen jaren en hebben ook weer veel op de planning voor de toekomst staan. Zo hebben we recent het symposium Personalised Food mede-georganiseerd in Thialf, Heerenveen. Hier kwam veel publiek op af, waardoor je merkt dat Food nog steeds een ‘hot issue’ is. Vooruitkijkend zijn we ook alweer met een aantal interessante projecten bezig, zoals 3D Food Printing. Hier willen we op korte termijn mee gaan experimenteren en onderzoeken; de printer hebben we al. Het verheugt mij dan ook enorm dat ik het lectoraat nog eens vier jaar mag leiden!”

Samenwerking

Sinds het lectoraat vier jaar geleden begon komt een groot deel van de financiering voor het lectoraat vanuit het project FoodCircle - Food for Healthy Ageing, waarin o.a. wordt samengewerkt met de Hanzehogeschool in Groningen, TechnologieCentrum Noord-Nederland (TCNN), Innexus en AVEBE. Door het succes en de opgebouwde naam komen er vandaag de dag ook steeds vaker gelden ter beschikking vanuit projecten uit het bedrijfsleven, waarvoor het lectoraat Food Physics wordt ingeschakeld.

Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is dan ook de kracht van het lectoraat en ook het uiteindelijke doel van ieder lectoraat. “Zo was de samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen in het begin een stuk minder constructief” herinnert Oudhuis zich. “Tegenwoordig hebben we echt een intensieve samenwerking. Het samen organiseren van symposia en evenementen heeft daar ook zeker aan meegeholpen.” Nu werken de twee hogescholen regelmatig nauw samen en hebben zij een goede band opgebouwd met het bedrijfsleven, wat mede heeft bijgedragen aan het succesvolle lectoraat de afgelopen vier jaar. “We hopen natuurlijk nog véél langer dan vier jaar door te gaan in ieder geval!” sluit Oudhuis af.