Lastercampagne

02-12-2016

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) is een internationale school en stelt alles in het werk om internationale studenten op een prettige manier te laten studeren. Het aantal internationale studenten is de laatste jaren dan ook fors toegenomen.

Een van de studenten is helaas de dupe geworden van phishingfraude, waarbij een frauduleuze partij HVHL heeft misbruikt. De gedupeerde student heeft helaas geld overgemaakt naar een buitenlandse rekening.

HVHL hecht er grote waarde een betrouwbare partner te zijn. Zodra de fraude aan het licht kwam is alles in het werk gesteld om deze vervelende zaak op te lossen. De politie is direct betrokken en heeft onderzoek verricht. De politie is daarbij tot de conclusie gekomen dat er vanuit Duitsland via internet fraude is gepleegd. De politie concludeert ook dat HVHL op geen enkele wijze betrokken is bij deze fraude. Dit is onderbouwd met bewijs en dat is zowel door de politie als door HVHL met betreffende student besproken. Er is alles in het werk gesteld om betreffende student toch aan de studie te laten beginnen. Helaas aanvaardt de student de uitkomst van het onderzoek niet.

Op 2 december is hij onder verschillende namen via social media een lastercampagne tegen HVHL gestart, waarbij hij ook namen van medewerkers noemt. Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste, en voelen ons na beraad met de politie genoodzaakt aangifte wegens laster te doen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met J. van den Hul, tel. nr. 026 – 3695572.

Trefwoorden: