Kust- en Zeemanagement ondergaat succesvolle audit

06-07-2016

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft in haar instellingsplan de ambitie uitgesproken om voor 2017 de groenste hogeschool van Nederland te zijn. In het kader hiervan vond maandag 27 juni een succesvolle audit plaats bij Kust- en Zeemanagement (KZM). Bij KZM staat de ‘Practice what you preach’ filosofie centraal. Om het duurzaam denken en handelen meet- en zichtbaar te maken onderging de opleiding een audit voor het AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) keurmerk. Hiermee werden drie AISHE sterren behaald. De audit werd uitgevoerd door Hobeon, een organisatieadviesbureau en evaluatiebureau in het hoger onderwijs. Aan de hand van de audit adviseerde Hobeon accreditatieorganisatie NVAO om het speciale duurzaamheidskenmerk toe te kennen aan de opleiding Kust- en Zeemanagement. 

Een vuurtoren in de samenleving

KZM heeft zichzelf de ambitie gesteld om als een vuurtoren in de samenleving te staan. In deze ‘vuurtoren’ worden de duurzame aspecten van de opleiding uitgedragen naar de samenleving, zodat de positie in het werkveld als duurzaamheidsinstituut verstevigd en uitgebouwd kunnen worden. Een kust- en zeemanager werkt systeem georiënteerd: 'Wij hebben immers een opleiding die kijkt naar het leven in en om het marine milieu én de aangelegen kustgebieden.’

‘AISHE-keurmerk omvat een breed scala aan activiteiten’

De opleiding krijgt momenteel veel vragen uit het werkveld voor de plaatsing van studenten bij stageplaatsen en afstudeeronderwerpen die gaan over duurzaamheid. Daarnaast wordt er actief gewerkt via het RAAK-ZEEVIVO en het RAAK-Oils project om bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Voor KZM betekent het AISHE-keurmerk niet alleen een duurzaamheidsstempel, maar omvat het een breed scala aan activiteiten die bijdragen aan een betere wereld, waaraan docenten en studenten hun steentje bijdragen.

NB: Nederlandse opleidingen kunnen het bijzonder kenmerk ‘duurzaam hoger onderwijs’ aanvragen op basis van een keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs met ten minste drie sterren.