KennisCentrum Natuur en Leefomgeving officieel van start

17-06-2016

Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) werd onder grote belangstelling officieel geopend. De aftrap vond plaats in de kapel van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL). Onder de aanwezigen waren partners van het KCNL en Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning. De dag werd geleid door ir. Evelyne van Dongen, programmamanager van het KCNL. Het KCNL wil een substantiële bijdrage leveren aan de transitie die zich afspeelt binnen het domein natuur en leefomgeving. ‘In dit geheel onderscheiden wij ons als KCNL in de publiek private samenwerking door de verbinding die wij maken tussen het groene werkveld en kennisinstellingen op wetenschappelijk, hbo, en mbo niveau!’ benadrukte Evelyne van Dongen.

De opening werd verzorgd door de Commissaris van de Koning op uitnodiging van Peter van Dongen, voorzitter college van bestuur van HVHL, tevens voorzitter van de stuurgroep van het KCNL. Samen met een groep studenten van HVHL, die vorige week de Business Fair wonnen met het business plan Hydro Verde, verrichtte de Commissaris van de Koning de ceremonie voor de officiële start. Peter van Dongen vond dit studentenplan een mooi schoolvoorbeeld van een innovatieve oplossing die jonge mensen bedenken voor consumenten om op eenvoudige en succesvolle wijze hun eigen voedsel te produceren. Een manier om de verbinding tussen consumenten en voedselproductie te herstellen. ‘Jonge mensen zijn de toekomst. Dit plan laat zien dat je door middel van kennis, talent en samenwerking tot vernieuwde ideeën komt die aansluiten bij de wensen van de markt.’ Een schoolvoorbeeld in het klein van wat het KCNL op grote schaal wil bereiken. De dag werd voortgezet met een o.a. lezingen over het vakgebied, een ‘speeddatesessie’ waar men inspiratie opdeed over de thema’s van het KCNL en vervolgens afgesloten met een debat.

Missie
Het uitgangspunt van het KCNL is een structurele samenwerking tussen werkveld, overheid en onderwijs-/kennisinstellingen en is voorwaardelijk voor het vinden van een oplossing van deze brede maatschappelijke vraagstukken. Dit wordt bewerkstelligt door innovatievragen uit het veld te helpen beantwoorden, de benodigde kennis te ontwikkelen, te verzamelen en te verspreiden en deze te vertalen naar initieel en nascholingsonderwijs. Een stuurgroep die bestaat uit onderwijs-/ kennisinstellingen, zoals HVHL, Vilentum Hogeschool en partijen uit het werkveld zoals Branchevereniging VHG, Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel is hiervoor verantwoordelijk.

De thema’s waarop het KCNL zich richt zijn: Ontwikkeling naar een duurzame stad (o.a. klimaatbestendigheid, circulaire economie, nature based solutions), Ontwikkeling naar maatschappelijk natuurbeheer (o.a. burgerparticipatie, natuur-inclusieve landbouw, nieuwe technologie in de groene ruimte) en Integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe

functiecombinaties (building with nature, sociale innovatie en gebiedsontwikkeling en gezondheid/leefbaarheid).

Human Capital Agenda
De directe aanleiding voor de oprichting van het KCNL wordt gevormd door de Human Capital Agenda (HCA) Natuur & Leefomgeving. De HCA Natuur & Leefomgeving pleit voor verbindingen tussen werkveld, onderwijs en overheid, om zo beter in staat te zijn vakbekwame mensen op te leiden en oplossingen te bieden voor innovatievragen in het werkveld. Naast de HCA vormen ook de verschillende ‘groene’ mbo- en hbo-sectorplannen aanleiding voor samenwerking.

Over KennisCentrum Natuur en Leefomgeving
Het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) is een knooppunt waar bedrijfsleven, maatschappelijke actoren, overheden en onderwijs op een stimulerende wijze en vanuit een duurzame visie, samenwerken aan innovaties en vakmanschap op het gebied van de inrichting en het beheer van de groene ruimte en leefomgeving.

Het KCNL is een combinatie van een Centre of Expertise (CoE) en een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). Binnen de groene onderwijskolom is deze combinatie van CoE en CIV uniek. In CIV’s en CoE’s werken ondernemers, wetenschappers, docenten en mbo-leerlingen samen. Ga voor meer informatie naar www.kcnl.nl.

Trefwoorden: