Geslaagd werkbezoek Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en burgemeester Petra van Wingerden

13-01-2016

Commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje en Burgemeester Petra van Wingerden van de gemeente Rheden brachten woensdagmiddag 13 januari een bezoek aan Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL), University of Applied Sciences in Velp. Tijdens het bezoek gingen de bestuurders ook in discussie met internationale studenten van de school. Ter sprake kwamen de duurzame focus van HVHL, de verhuizing van de school van Wageningen naar Velp en de onderzoeksinspanningen. Ook werd er gesproken over de wereldwijde kennisoverdracht vanuit de school op het gebied van water, land, natuur en food.

HVHL is een hogeschool met een uitgesproken internationaal karakter. Studenten uit alle delen van de wereld studeren in Velp. Onderwerpen als de effecten van de klimaatverandering, de globalisering, de groeiende wereldbevolking en de digitalisering komen veelvuldig aan bod. Clemens Cornielje en Petra van Wingerden waren het met de studenten eens dat overal ter wereld behoefte is aan kennis en goed opgeleide mensen. Professionals die in staat zijn een bijdrage te leveren aan oplossingen voor problemen op het gebied van behoud en duurzaam gebruik van land en water, biodiversiteit, voedselzekerheid en de overgang naar een biobased economy.

Regionale ontwikkeling

De Commissaris van de Koning en de burgemeester namen met de hogeschoolleiding ook verschillende actuele zaken door. Voorzitter van het College van Bestuur Peter van Dongen en Domeindirecteur Harry Ankoné gaven een toelichting op de ambitie van HVHL om samen met omliggende scholen te komen tot een Sciencepark Arnhem. HVHL, HAN, AOC Helicon, ROC Rijn IJssel en ROC A12 willen rond de A12, op het raakpunt van Velp en Presikhaaf, een inspirerende studieomgeving creëren. Op het gebied van studentenhuisvesting zijn de eerste stappen al gezet en hetzelfde geldt voor het initiatief Arnhem studentenstad. Onderdeel van het plan Sciencepark Arnhem vormt aan de Velpse kant ook de ontwikkeling van het groene Landgoed Larenstein waarop HVHL is gevestigd.

Ook de economische ontwikkeling van de regio kwam aan bod. Als lid van de Economic Board Arnhem-Nijmegen benadrukte Peter van Dongen het belang van het stimuleren van de economie en het zorgen voor kruisbestuiving door bedrijfsleven en onderwijs. Invloedrijke vertegenwoordigers van bestuursorganen, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen overleggen in deze Economic Board met welke initiatieven de regio rond Arnhem en Nijmegen economisch en duurzaam gestimuleerd kan worden. Een concreet voorbeeld hiervan is de her- en bijscholing van werknemers. HVHL is als onderwijsinstelling ingericht op kennisoverdracht en het beginsel van ‘een leven lang leren’ krijgt meer-en-meer navolging. Met name ten aanzien van de verduurzaming van onze samenleving kan HVHL een aansprekende rol vervullen, zo beaamden de bestuurders na afloop van het geslaagde bezoek.

Trefwoorden: