Een kijkje in de keuken van Wereldvoedseldag

18-10-2016

Ieder mens denkt er iedere dag over na: wat eten we vanavond? Voor ongeveer 800 miljoen mensen is de vraag nog fundamenteler, zelfs existentieel: ís er eten vanavond? Tijdens Wereldvoedseldag stonden jong en oud stil bij het belang van duurzame en gezonde voeding en werd er een “kijkje in de keuken” genomen tijdens evenementen in Rotterdam en Veenhuizen. Op deze laatste locatie was Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) prominent aanwezig met voorlichting en smaakproefjes door studenten Voedingsmiddelentechnologie en Smaaklessen onder leiding van Jeannette Nieuwenhuis. Naast deze Smaaklessen waren  er ook nog andere activiteiten voor de kinderen, zoals het bereiden van “discosoep” en het maken van pompoenlantaarns in de tuinen van Weldadigheid.

Voedselonderwijs

De Alliantie Voedselonderwijs is bezig om voedseleducatie op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Voorafgaand aan Wereldvoedseldag zijn er handtekeningen voor de petitie Voedselonderwijs verzameld om dit te kunnen realiseren. Ook in de 3 noordelijke provincies en bij HVHL werden door middel van diverse acties handtekeningen opgehaald. Via een livestreamverbinding met Rotterdam werden deze handtekeningen symbolisch aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam. In totaal zijn er tot nu toe ruim 16.000 handtekeningen opgehaald van mensen die vinden dat ieder kind op iedere basisschool recht heeft op structureel voedselonderwijs. De Alliantie Voedselonderwijs blijft de komende maanden handtekeningen verzamelen via www.voedselonderwijs.nl en zal begin 2017 met de politiek en het onderwijsveld bespreken hoe voedselonderwijs een structurele plek op iedere basisschool kan krijgen.

Handtekeningen van organisaties

Naast dat het publiek een handtekening kon zetten en zo een bijdrage aan de agendasetting van voedselonderwijs kon leveren, zijn er ook organisaties die deze stap hebben gezet. Ruim 50 organisaties op het terrein van voeding, onderwijs en ouders zijn inmiddels verenigd in de Alliantie Voedselonderwijs. Namens HVHL zette Jeannette Nieuwenhuis haar handtekening tussen de vele organisaties die het initiatief omarmen. Uiteindelijk een geweldig resultaat van de dag, waardoor er voor het belang van Voedselonderwijs voldoende draagvlak is behaald!