Adjunct-directeur L&ST benoemd

30-08-2016

Per 1 september a.s. zal Betty Johanns aan de slag gaan als adjunct directeur LS&T.

De vacature is aanvankelijk bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) opengesteld. Betty is en blijft echter in dienst bij NHL Hogeschool. 

Betty's aanstelling als adjunct-directeur zal eerst zijn voor twee jaar. Na anderhalf jaar volgt een evaluatie of een extra adjunct in het domein Food & Dairy en eigen adjunct voor LS&T noodzakelijk is.

Taken

De vacature was voor 0,6 fte adjunct taken en 0,2 fte projectmanagementtaken. Dit betekent concreet dat Betty de minor Olie en Gas en de minor Bionica zal blijven coƶrdineren in de 0,2 fte. Ook blijft ze eerste aanspreekpunt voor de major petrochemie en off shore.

Als adjunct zal de eerste maanden de focus liggen op het zorgen dat er een opzet komt voor de verdere doorvoering van het nieuwe onderwijsdidactische concept / optimalisatie onderwijskundige invulling van de  modules in het eerste jaar. Omdat hiervoor een strakke deadline ligt die gelijk is met de deadlines voor de OER's is dit een grote en stevige klus waar ieders medewerking voor nodig is.

Betty zal ook namens LS&T in het managementteam van het Instituut Techniek van de NHL zitting nemen. En op termijn namens de directie het Bestuurlijk Overleg voorbereiden en bijwonen in plaats van Wendy. 

Behalve voor team Voedingsmiddelentechnologie / Food technology zal Betty de direct leidinggevende worden van de teams binnen LS&T (Chemie / Chemische technologie en Biologie Medisch Labonderzoek / Biotechnologie)

Vervanging Betty

Betty rond de werkzaamheden rondom afstudeerders af en ook het SLB-schap voor de 4e jaars. De werving voor de opvolging bij Ch/Ct voor onderwijs loopt en er is een kandidaat beschikbaar waarmee afrondende gesprekken gevoerd worden deze week.