VHL Golden Globes 2015: je kunt nu stemmen!

19-05-2015

De deelnemers aan de VHL Golden Globes 2015 zijn bekend! Donderdag 21 mei strijden tien projecten om deze prestigieuze prijs. Naast de juryprijs kunnen de projecten ook de publieksprijs in de wacht slepen. 

Voor de publieksprijs is jouw stem van groot belang. Via het online stemformulier kun je tot en met woensdag 20 mei eenvoudig jouw voorkeur uitspreken. 

De tien projecten:
 

 1. Gebiedsontwikkeling Potmarge Leeuwarden door Buro Breed
  Van september 2014 tot januari 2015 hebben vier studenten gewerkt aan een visie voor een duurzame ontwikkeling van het Potmargegebied in Leeuwarden (bevat locatie VHL in Leeuwarden), met als resultaat een strategisch advies aan het College van Bestuur  van Hogeschool VHL en een vlekkenplan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Bijzonder aan deze aanpak is het betrekken van studenten, personeel, kunstenaars, ambtenaren, omwonenden en bestuurders van twaalf instellingen (o.a. Hogeschool VHL) bij het proces. Op originele wijze is er gewerkt aan het gebiedsproces, middels een vernieuwende interactieve aanpak. Het proces is zo goed gelukt dat de betrokken partijen een masterplan laten maken door een volgende groep Tuin- en Landschapsarchitecten. Er zijn plannen voor vergaande samenwerking voor zowel de inrichting als het beheer van het gebied volgens de kringloopgedachte. Men streeft naar vergaande zelfvoorzienendheid op tal van duurzaamheidsonderwerpen en wil een show case zijn voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.


Studenten: Roy Vollebregt (Tuin- en Landschapsinrichting), Rob Höfkes (Bos- en Natuurbeheer), Auke Sietzema (Land- en Watermanagement), Anke Volkerink (Tuin- en Landschapsinrichting)
 

 1. AgrInform
  AgrInform, a Dutch student-run company,  arose after communication was opened from the University of Baramati. AgrInform sells an information package, containing a booklet and an app. The booklet  contains easy-to-read region specific management information. The booklet is split into chapters regarding the different aspects of dairy farming, such as breeding and nutrition management. In the app, data is logged for the individual cow as well as data concerning milk yield and other various farm related management data. This data is also useful for further research purposes. AgrInform's goal is to professionalize the dairy sector of the Maharashtra region of India.

 
Studenten Animal Husbandry: Bob Fabri, Marc Schuttevaar , Gitta Heeman, Olivia Shaw, Evy van Tiel , Jonathan Wisman, Charlotte Briene
 

 1. Bestrijden van hittestress in de stad
  Om met ons onderzoek een significante bijdrage te leveren aan de wetenschap, zijn we in gesprek gegaan met wetenschappers uit alle disciplines die begaan zijn met hitte in de stad. Daarna zijn we van grootschalig naar zeer kleinschalig gaan onderzoeken. Van stadsniveau, inclusief omliggend landschap, tot aan moleculair niveau van materialen. Met de innovatieve tool is het gelukt alle informatie te kanaliseren, waardoor een ontwerp nu voorafgaand aan de bouw getoetst kan worden op hittebestendigheid. Voor vandaag en in de verre toekomst. Men kan zo een duurzamer ontwerp creëren, waarmee de stad eveneens klimaatbestendiger wordt.  Zie www.hoewerktwarmteindestad.nl voor visuele ondersteuning en toegang tot de tool.


Studenten Tuin- en Landschapsinrichting: Suzanne Duursma en Joost van de Ven
 

 1. Bellenblazen voor gevorderden
  Piping is op dit moment een 'hot item' in de waterveiligheid. Er wordt verondersteld dat menig dijkvak de nieuwe toetsing (nieuwe rekenregels 2017) niet zal doorstaan door dit faalmechanisme. Gevolg: een groot aantal dijken moet worden versterkt. Het onderzoek heeft zich gericht op het inbrengen van lucht in een watervoerende laag, middels praktijkproeven op schaal (eigen gebouwde opstelling).Luchtig begrip dus, piping. Tijdens metingen is geconstateerd dat het debiet  door het onderzochte zandpakket halveert bij het inschakelen van het luchtbellenscherm. Wel is nader onderzoek nodig voor bepaling werking onder minder optimale omstandigheden.


Studenten Land- en Watermanagement: Pieter Lok en Edwoud Saathof
 

 1. Stadsboerderij Gnephoek
  Dit afstudeeronderzoek is een ondernemingsplan voor een stadsboerderij. Door slim een netwerk op te bouwen, heb ik een locatie in Alphen aan den Rijn gevonden. Daar kan ik in samenwerking met de gemeente, Rabobank en lokale projectontwikkelaars een stadsboerderij beginnen. De boerderij bestaat uit 20 koeien, kippen, varkens, geiten, groenten en fruit, een kaasmakerij, een ontvangstruimte voor basisscholen en andere groepen, een lunchroom en natuurlijk boerderijwinkel waar alleen eerlijk geproduceerde producten verkocht worden. Er is ook een grote speeltuin aanwezig om kinderen én ouders een perfect verblijf te geven. Hierdoor ontstaan nieuwe waarden, welke passen in de blue economy.


Student: Albert Boersen (Bedrijfskunde en Agribusiness)
 

 1. Fair Community Sweaters
  Fair Community Sweaters contributes to an optimal educational experience by strengthening the community feeling, while raising awareness regarding the injustice happening in the textile industry, with the infinite goal to promote fair and sustainable consumer behaviour.        


Studenten International Development Management: Dave Sturmes en Ben Stel
 

 1. Bomen ontaard
  Het afstudeeronderzoek is een deel van het project 'Hangende boom onder de Eiffeltoren'. Dit project is ontstaat uit een initiatief van kunstenaar Daan van Geijlswijk. Van Geijlswijk heeft als doel een ontaarde boom onder de Eiffeltoren op te hangen, zodat het de ontaardheid van de mens in relatie tot de natuur symboliseert. Onze afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek naar de techniek van het ophangen van een ontaarde boom en de betekenis van deze techniek voor het werkveld. Het onderzoek is verdeeld in drie onderwerpen: boomstudie, toepasbaarheid werkveld en technische haalbaarheid. Op deze manier worden kennis met betrekking tot de groei van plantgoed, het werkveld en constructieve oplossingen gecombineerd. Dit heeft geleid tot innovatieve en creatieve inzichten om een ontaarde boom met behoud van vitaliteit op te kunnen hangen.

 
BETEKENIS ONTAARD: Met een ontaarde boom wordt bedoeld dat de wortels zich boven het maaiveld bevinden en in het geheel niet in aanraking of contact komen met grond.

Studenten Tuin- en Landschapsinrichting: Albert Osinga, Wout Fijen en Hanne Kramer
 

 1. Studievereniging Lucentis 
  Studievereniging Lucentis is een nieuw initiatief van studenten van Life Sciences & Technology (LS&T) Leeuwarden voor studenten van LS&T. Vier bestuursleden zetten zich nu al ruim een jaar in om de vereniging op te zetten en maken grote en succesvolle stappen. Lucentis heeft in die tijd bijzondere vriendschappen voortgebracht en vele studenten uit alle LS&T-studies en -studiejaren samengebracht. Interessante lezingen van Peter R. de Vries en Peter van Koppen en excursies naar Amsterdam, Heerenveen en Harlingen waren enkele hoogtepunten. Met een steeds groter netwerk wil Lucentis haar studenten de mogelijkheid bieden de educatieve horizon te verbreden en kennis te maken met het werkveld.


Studenten: Jean Paul Entingh (Biotechnologie/voorzitter van Lucentis), Kasthuri Kannappu (Forensic Sciences/ vicevoorzitter van Lucentis), Priscilla Kinderman (Forensic Sciences/secretaris van Lucentis), Nienke Flederus (Chemische Technologie, penningmeester van Lucentis)
 

 1. De verschillende reacties op antropogene verstoring bij twee grond broedende vogels
  Voor een oriëntatiestage ben ik naar Zuid-Afrika geweest om onderzoek te doen naar de African Black Oystercatcher, een bedreigde vogelsoort, en de Kelp Gull, die zich goed heeft aangepast aan mensen. Oystercatchers zijn mede bedreigd door menselijke verstoring tijdens hun broedseizoen,  dat samenvalt met de zomervakantie van de Zuid-Afrikanen. Ik heb onderzoek gedaan naar de gedragingen van deze twee vogels, voor en tijdens het broedseizoen. Uit het onderzoek is gebleken dat beschermingszones de beste bescherming voor de vogels zouden bieden. De resultaten heb ik gepresenteerd op een congres in Glasgow. Over de resultaten heb ik tevens een artikel geschreven voor een wetenschappelijk tijdschrift. Het artikel is inmiddels gepubliceerd.


Student: Shirley Van de Voorde (Kust- en Zeemanagement)
 

 1. Entrepreneurship, SAM'S Vebab
  For this project, the group developed a sustainable and innovative product. A business plan was made for a business that sells this product. The product is called Vebab. It is a vegan variation on the popular döner kebab, made from seitan, which is made from wheat gluten. Vebab is healthier and more sustainable than regular kebab. As promotion a store in Utrecht will be opened where wraps with Vebab and other bites and drinks will be sold. After a year SAM'S will also start selling Vebab sticks to other food establishments to make Vebab a regular product in The Netherlands.

 
Studenten Food Innovation Management: Stefanie Talahatu, Anouk Schipperen, Marieke Schenkel en Sabine van de Ven