RUG en Energy Academy Europe starten onderwijsproject Mozambique

21-05-2015

Een consortium onder leiding van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Energy Academy Europe (EAE) gaat de komende vier jaar in Mozambique de kennisinfrastructuur op het gebied van energie versterken. Zij gaan opleidingen opzetten aan kennisinstellingen en stafleden opleiden.

Het project heeft een omvang van ruim vier miljoen euro en wordt gefinancierd door EP-Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het hoger onderwijs. Zij schreef een open tender uit voor dit project. RUG en EAE verzamelden een consortium dat met succes inschreef op het project. 

Veelbelovende energiebronnen

Mozambique bezit nog grotendeels onontgonnen gasvelden voor de kust en het potentieel voor duurzame energiebronnen zoals biomassa, zon en wind is er groot. Maar het ontbreekt aan voldoende expertise om deze veelbelovende energiebronnen te ontwikkelen en ingewikkelde systeemvragen over de optimale energiemix te beantwoorden. 

Opleiden van professionals 

De komende vier jaar worden er daarom professionals opgeleid op verschillende niveaus. Dat gebeurt in een breed scala aan vakgebieden; van techniek tot economie en energierecht. Al deze disciplines zijn nodig om het proces van energietransitie in Mozambique te begeleiden.  

Ontwikkeling onderwijsprogramma's

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat Mozambique binnen afzienbare tijd zelf de opleiding van deze mensen ter hand kan nemen. Binnen het project is daarom voorzien in de ontwikkeling van onderwijsprogramma's. Dit gebeurt in samenwerking met drie universiteiten en een technische hogeschool in Mozambique. Ook zal nauw worden samengewerkt met diverse spelers op de Mozambikaanse energiemarkt.

Projectorganisatie

Voor de EAE is dit het grootste internationale project sinds haar oprichting in 2012. De RUG heeft al een ruimere ervaring in internationale ontwikkelingsprojecten op het terrein van hoger onderwijs, waaronder in Mozambique. De RUG zal het projectmanagement voeren, terwijl André Faaij (wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe) de projectdirecteur is.

Naast RUG en EAE zijn er Nederlandse onderwijsinstellingen betrokken bij het project, namelijk de Hanzehogeschool, Hogeschool VHL en de NHL te Leeuwarden.