Opleiding Milieukunde eerste duurzame opleiding in Leeuwarden

17-11-2015

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) heeft de ambitie de groenste hogeschool van Nederland te worden. Hierin is de eerste stap gezet. De opleiding Milieukunde aan de locatie in Leeuwarden heeft namelijk een driesterren AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) toegekend gekregen.

Onder aanvoering van projectmanager Xantho Klijnsma, werkzaam als teamcoördinator en docent bij de opleiding Milieukunde, is er afgelopen schooljaar hard gewerkt om deze beoordeling in de wacht te slepen. In samenwerking met coördinatoren van alle opleidingen aan HVHL wordt kennis uitgewisseld en het onderwijs verder vormgegeven.

Streven voor alle opleidingen

Om als opleiding extern aan te kunnen tonen dat er hard gewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling, wordt een zelfevaluatie aangeleverd. Alle opleidingen binnen HVHL werken hard aan het verkrijgen van deze beoordeling. Uit het auditrapport, van adviesbureau voor hogescholen Hobéon, over de opleiding Milieukunde blijkt dat deze positief wordt beoordeeld en voldoet aan Fase 3. Dit houdt een beoordeling met drie sterren in, wat betekent dat Milieukunde aangetoond heeft op systematische wijze aandacht te hebben voor en over de hele linie studenten op te leiden en samen te werken aan duurzame ontwikkeling met en voor het milieuwerkveld. Andere opleidingen aan HVHL, zoals Bos- en Natuurbeheer in Velp, zijn ook al op weg naar een externe audit.

Andere opleidingen binnen HVHL zullen geholpen worden om ook zover te komen, want dat is het doel: aantonen dat de hele organisatie echt werkt aan het opleiden van professionals die duurzame ontwikkeling standaard in hun dienstenpakket hebben en dat alle opleidingen aan HVHL een 3-sterren AISHE behalen.

Trefwoorden: