Molly Chen aangesteld als lector Competitive Dairy Farming

21-09-2015

Hogeschool VHL heeft voor het nieuwe collegejaar de Chinese Molly Chen aangesteld als lector Competitive Dairy Farming op de Dairy Campus in Leeuwarden. De aanstelling van Chen is onderdeel van een samenwerking tussen Hogeschool VHL en de China Agricultural University in Peking, waar zij werkzaam is. 

Dairy Campus

De Dairy Campus in Leeuwarden is een innovatie- en kenniscentrum voor de Nederlandse zuivelsector. Chen zal zich binnen haar lectoraat onder andere gaan richten op de vraag 'hoe kunnen we in een internationaal concurrerende markt komen tot rendabele en duurzame melkveehouderij, die tevens maatschappelijk geaccepteerd wordt?'

Lectoraat Dairy

Met deze aanstelling beschikt de Campus nu over een lectoraat Dairy waar Duurzame Melkveehouderij en Herd Management & Smart Dairy Farming tevens deel van uitmaken. Molly Chen zal de functie lector Competitive Dairy Farming de komende vier jaar gaan invullen.

Via onderstaande links is een interview met Molly Chen te lezen:
Chinese stort zich op zuivel (voor plus-abonnees van de Leeuwarder Courant).
Opkomst van Chinese zuivel is geen bedreiging voor Friese boeren (Friesch Dagblad).
Ook in China ging de Nederlandse berichtgeving over Molly Chen niet onopgemerkt voorbij!

Neem voor nadere informatie contact op met Stefan Martens, Communicatiemedewerker Food & Dairy, via: 058 284 63 74 of [email protected].