Hogeschool VHL speelt rol in handelsmissie India

09-06-2015

Tijdens de handelsmissie van premier Rutte, minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma aan India begin juni, was onder meer aandacht voor projecten waarbij Hogeschool VHL nauw betrokken is. Een aantal vertegenwoordigers van VHL vergezelde de politici bij hun bezoek aan India.
 

Gezamenlijk opleidingsprogramma


Sinds vier jaar bieden Hogeschool VHL en ADT, het Indiase Agriculture Development Trust, een gezamenlijk opleidingsprogramma aan. Studenten volgen de eerste twee jaar van hun studie in Baramati in India, en het derde en vierde studiejaar bij VHL Velp/Wageningen.
 

'LivingLab' India


In het prestigieuze 'LivingLab' houden VHL en ADT zich gezamenlijk bezig met vraagstukken van het bedrijfsleven binnen de sectoren Dairy & Food, Watertechnologie en duurzame Value Chain ontwikkeling. Dit zijn vakgebieden waarin VHL en ADT allebei veel expertise hebben.
 

Samenwerking


Studenten, docenten en wetenschappers uit Nederland en India werken samen met het Nederlandse en Indiase bedrijfsleven aan innovatieve, duurzame oplossingen voor bedrijven binnen de genoemde sectoren. Binnen 'LivingLab' worden projecten samen met het bedrijfsleven en de overheid opgezet en uitgevoerd.

In aanwezigheid van premier Rutte ondertekenden Peter van Dongen, voorzitter van de Raad van Bestuur van VHL, en de voormalige minister van Landbouw van India op 5 juni het contract voor dit project.
 

Middagmaaltijdenproject


Eén van de projecten binnen het LivingLab India is het middagmaaltijdenproject. Een aantal studenten van VHL doet in Baramati onderzoek naar de kwaliteit van schoolmaaltijden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Ze doen dit zowel op een plattelandsschool als op een stadsschool. Ze kijken daarbij naar voedselveiligheid, de voedingsstoffen en de manier waarop de voedingsketen is opgezet.

Uiteindelijk gaan de studenten de onderzoeksresultaten presenteren aan staatssecretaris Dijksma en een aantal belangrijke stakeholders zoals DSM, Unilever en Unicef.

Duurzame wereld


Initiatieven zoals deze projecten in India zijn voor VHL een mooie manier om invulling te geven aan de missie om hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op te leiden die bijdragen aan een duurzame wereld.