Hogeschool VHL introduceert Living Lab bij staatsbezoek aan China

25-10-2015

Tijdens het staatsbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima op uitnodiging van president Xi Jinping brengen aan de Volksrepubliek China, sloot afgelopen weekend ook een delegatie van Hogeschool VHL aan. Gezamenlijk brachten zij een bezoek aan de Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) net buiten Peking en Hogeschool VHL introduceerde het Living Lab “Food, Health & Safety” aan de aanwezigen.

Het SDDDC is in 2013 opgericht met als doel de ontwikkeling op het gebied van productiviteit, veiligheid en kwaliteit van de zuivelsector in China te verbeteren en is een samenwerking tussen Wageningen University (WUR), Friesland Campina en de China Agricultural University (CAU). Hogeschool VHL heeft vanaf collegejaar 2015-2016 de Chinese Dr. Molly Chen, werkzaam voor de CAU, voor vier jaar aangesteld als lector Competitive Dairy Farming op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Hogeschool VHL introduceerde tijdens dit bezoek het Living Lab “Food, Health & Safety”. Het Living Lab is een triple helix initiatief dat wordt gedreven door het hoger onderwijs: het verbindt bedrijven en overheden met kennisinstituten en onderzoekscentra door middel van studenten, docenten en onderzoekers die hun expertise inzetten voor real-life uitdagingen (Ondernemers, Onderwijs en Overheid; de 3 O’s). Living Labs zijn gericht op het ondersteunen van ontwikkelingen in de industriële sectoren door:

• Het verstrekken van talent en operationele kennis voor bedrijven in de sector
• Het creëren van vruchtbare bruggen tussen onderwijs, onderzoek en de industrie
• Het ondersteunen van onderwijs en onderzoeksprogramma's om op het snijvlak van innovatie te blijven
• Versterking van de internationale positionering en zichtbaarheid van de sector

“Food, Health & Safety” houdt zich bezig met gezonde en veilige voedingsproducten, om doelgroepen die verschillen in nutritionele behoeften te dienen. Voeding is een ketenproduct en duurzame verbeteringen binnen de keten zijn van groot belang. Samen met aanwezige bedrijven heeft Hogeschool VHL verder vorm en inhoud gegeven aan dit Living Lab.

Vanuit Hogeschool VHL bestaat de delegatie uit Diane Keizer-Mastenbroek (College van Bestuur), Wendy Zuidema-Haans (directeur domein Food & Dairy en directeur Life Sciences & Technology), Han Zuidema (program manager Life Sciences & Technology) en Esther Nederhof (lector gezonde en duurzame voeding & welvaartsziekten).

Trefwoorden: