Hogescholen Leeuwarden zetten zich in voor gezonde Waddenzee

11-06-2015

Hogeschool VHL gaat in samenwerking met NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en de Waddenvereniging de effecten van mogelijke olieverontreinigingen in de Waddenzee op innovatieve wijze in kaart brengen. Het project is op 1 juni van start gegaan en gaat ongeveer vier jaar duren.  
Voor het onderzoek is subsidie verleend door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het onderzoek gaat instrumenten opleveren waarmee de juiste keuzes kunnen worden gemaakt voor het bestrijden van een olieverontreiniging in de Waddenzee.

Gezonde Waddenzee

Het werelderfgoed Waddenzee kent een uniek landschap en een uitzonderlijk rijke natuur. Ook economische sectoren als visserij, industrie, scheepvaart en toerisme zijn afhankelijk van een gezonde Waddenzee. Dit gebied moet dan ook goed beschermd worden tegen allerlei mogelijke calamiteiten, zoals een olieramp.

Onvoldoende inzicht

Uit diverse gesprekken met professionals is gebleken dat er onvoldoende inzicht is in de mogelijke ecologische en economische effecten van een olieverontreiniging. Dat geldt ook voor de bestrijding hiervan. Daarom heeft het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement (MMMV) van NHL Hogeschool het initiatief genomen tot dit onderzoeksproject.

Ecologische en economische effecten

Het onderzoek richt zich vooral op de ecologische en economische effecten van een olieramp in de Waddenzee. De ecologische effecten worden in beeld gebracht door Hogeschool VHL en de economische door Stenden. De huidige risico's van een olieramp in de Waddenzee worden in kaart gebracht door de Waddenvereniging.

Juiste keuzes

De opleiding Informatica van NHL Hogeschool gaat met al deze informatie een 'bestrijdingseffect tool' ontwikkelen. Deze tool zal een score geven aan de effecten op een bepaalde locatie op een bepaald moment. Hierdoor kunnen in het geval van een calamiteit in de Waddenzee sneller de juiste keuzes worden gemaakt om een zo'n efficiĆ«nt mogelijke bestrijding toe te passen.
 

Projectteam

Het projectteam bestaat uit het lectoraat MMMV van NHL Hogeschool, het lectoraat Mariene Wetlands Studies van Stenden Hogeschool, het lectoraat Kust en Zee van Hogeschool VHL en de Waddenvereniging. Daarnaast zijn de Waddenunit, Rijkswaterstaat, IMARES en Deltares bij het project betrokken.