Groenteplant cadeau in ruil voor tegel uit de tuin

12-06-2015

In Leeuwarden vindt zaterdag 13 juni de actie 'Eet gezond, tegel uit de grond!' plaats. Operatie Steenbreek gaat op deze dag aan de slag om de Bloemenbuurt en Oldegalileën te vergroenen.

Buurtbewoners worden geïnformeerd over het belang van een groene stad. In ruil voor een tegel uit de tuin, krijgen zij een groenteplant aangeboden.

Kruidenspiraal

De ingeleverde stoeptegels gaan naar het terrein van De Groene Apotheek, daar wordt van de tegels een kruidenspiraal gemaakt. Zo dragen de stenen bij aan het creëren van een groene omgeving en een eetbare en leefbare stad.

Groene stad

De actie 'Eet gezond, tegel uit de grond!' is opgezet om buurtbewoners te informeren over het belang van een groene stad, en hoe zij hieraan bij kunnen dragen. Veel mensen zijn zich niet bewust van de negatieve effecten van het verstenen van de tuin. Nog minder bekend zijn de positieve effecten van een groene tuin. Het is de eerste keer dat er actief tegels uit tuinen worden gehaald tijdens een actie van Operatie Steenbreek in Leeuwarden.
Het Nordwin College heeft speciaal voor deze actie groenteplanten gekweekt. De Groene Apotheek zorgt ervoor dat er die dag nestkastjes gemaakt kunnen worden. De bijenwerkgroep vanuit Hogeschool VHL stelt, onder bepaalde voorwaarden, een aantal bijenblokken ter beschikking aan buurtbewoners die het bijenmonitoringsonderzoek willen ondersteunen.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek wil de verstening in de Nederlandse tuin een halt toe roepen. Zij zet zich in om particulieren, overheden, bedrijven en anderen te informeren over de effecten van verstening, en hoe die te verminderen zijn. Operatie Steenbreek streeft er naar dat de stedelijke omgeving groener wordt. Zij brengt daarom de meerwaarde van groen in de stad onder de aandacht.

De coördinatie van Operatie Steenbreek Leeuwarden is in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit, vanuit Hogeschool VHL.

Trefwoorden: