Eerste fase game Boerderij van de Toekomst afgerond!

12-05-2015

Studenten Melkveehouderij van Hogeschool VHL hebben op 16 april hun kennis over duurzaam en rendabel boeren overgedragen aan de studenten van de opleiding Game Design van het Friesland College.


De volgende fase van het project is het ontwikkelen van de serious game 'Boerderij van de Toekomst'. 

De toekomstige boer

De agrarische sector staat voor een grote uitdaging. We willen de mooie Friese natuur behouden en het welzijn van de boerderijdieren bevorderen. Daarnaast moeten producten ook betaalbaar zijn. Deze uitdaging wordt nog eens versterkt door de wens tot schaalvergroting in combinatie met de afschaf van het melkquotum in 2015. 

Keuzeopties


De landbouwstudenten van zowel Nordwin College als Hogeschool VHL hebben de afgelopen maanden de keuzeopties binnen de agrarische bedrijfsvoering eens op een rijtje gezet. Elke optie, bijvoorbeeld de keuze voor weidevogelbeheer of niet,  heeft zijn eigen prijskaartje en duurzaamheidsgehalte. Dergelijke keuzeopties vormen de basis voor de te ontwikkelen serious game.

 

Serious game


De vierdejaarsstudenten Game Design ontwikkelen op basis van de informatie die ze van de landbouwstudenten hebben gekregen de serious game 'Boerderij van de Toekomst'. Het spel leert innovatief te ondernemen in de boerensector. Het is de kunst de juiste balans te vinden tussen rendabel en duurzaam ondernemen. De game wordt uiteindelijk gebruikt in het onderwijs van Hogeschool VHL en het Nordwin College.

 

Samenwerkingsverband


'Boerderij van de Toekomst' is een project dat tot stand is gekomen door een samenwerkingsverband tussen opdrachtgever Kening fan 'e Greide, waar de Friese Milieu Federatie medeoprichter van is, en de eerder genoemde partijen. Deze vernieuwende manier van multidisciplinair en sectoroverstijgend werken werd als heel inspirerend ervaren en is zeker voor herhaling vatbaar. 
Kening fan 'e Greide is een burgerinitiatief gericht op het behoud van het cultuur- en het weidevogellandschap en is een van de bidbookprojecten van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.