Doe mee: nulmeting gezondheid eerstejaars studenten Leeuwarden

01-11-2015

Studeren kan soms flink wat stress met zich meebrengen. Hierdoor staat de lichamelijke en psychosociale gezondheid van veel studenten vaak flink onder druk.  Om een beeld te krijgen over de gezondheid van Leeuwarder studenten, wordt door de Leeuwarder Hogescholen in samenwerking met GGD Fryslân en Leeuwarden Studiestad een nulmeting onder eerstejaars hbo-studenten gehouden. Deze enquête zal zich ieder jaar herhalen, om zo de gezondheid van studenten te blijven monitoren.

Aanleiding

Een goede gezondheid is voor studenten van belang om succesvol te kunnen studeren. Studenten die pas gestart zijn met hun hbo-studie zitten in een ontwikkelingsfase waarin ze te maken krijgen met veel veranderingen, zoals op zichzelf wonen en het aangaan van nieuwe vriendschappen. Het is echter onduidelijk hoe de gezondheid van hbo-studenten is aangezien veel onderzoek zich richt op studenten met een lager opleidingsniveau.

Doel

Dit komende onderzoek onder hbo-studenten in Leeuwarden heeft tot doel een beeld te krijgen over de algemene gezondheid van deze groep, zowel op lichamelijk als psychosociaal gebied. Op basis van de uitkomsten wordt  gekeken hoe de gezondheid van hbo-studenten (structureel) bevorderd kan worden. Je kunt hierbij denken aan een tool met gerichte (anonieme) voorlichting, informatie en individuele hulp. De vragenlijst zal dit studiejaar bij eerstejaars studenten worden afgenomen. Om een goed beeld te krijgen zal deze vragenlijst ieder jaar worden afgenomen bij studenten.

Ben jij eerstejaars hbo-student en wil je meehelpen? Vul dan hier de enquête in:

https://nhlhogeschool.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4HflLOcC5IMrYeF

(Duurt ongeveer 10 minuten)

Trefwoorden: