Camera brengt broedende visdieven live in beeld

21-05-2015

De opleiding Diermanagement van Hogeschool VHL is drie jaar geleden een meerjarig onderzoek gestart naar dakbroedende visdieven in Leeuwarden.  De eerste visdieven zijn inmiddels weer neergestreken op het dak van het Nordwin College in Leeuwarden voor een nieuw broedseizoen. 

Via het Kenniscentrum Burgers & Biodiversiteit (KBB), een samenwerkingsplatform opgericht vanuit Hogeschool VHL, wordt de komende maanden verslag gedaan van dit onderzoek. Hierbij worden de visdieven live in beeld gebracht.  

Grondbroeders

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat visdieven broeden in stedelijke gebieden. Zo ook in Leeuwarden. Van oorsprong zijn visdieven grondbroeders en komen ze voor in kust- en moerasgebieden. Vooral de moerasgebieden zijn steeds minder geschikt om te broeden. Oorzaken hiervan zijn voedseltekort, predatiedruk op de kuikens en een verhoogd risico op overstroming van nesten door klimaatverandering.  

Platte daken 

Door deze factoren zijn visdieven gedwongen om nieuwe broedgebieden te zoeken. Platte daken van bedrijfspanden en scholen blijken steeds vaker als broedplek uitgekozen te worden. Hierdoor wordt het stedelijk gebied steeds belangrijker voor soortbehoud en natuurbescherming.

Webcam

In het kader van het onderzoek van Hogeschool VHL wordt de visdievenkolonie op het dak van het Nordwin College tijdens het broedseizoen gevolgd met behulp van een webcam. De livestream beelden, aangevuld met compilatiefilmpjes van leuke en interessante momenten, zijn te zien op de website van Hogeschool VHL, het KBB en de Friese Milieu Federatie.  

Goed beeld

Doordat de vogels de hele dag geobserveerd worden, ontstaat er een goed beeld van gedrag, voedselkeuze en broedsucces binnen de kolonie. Ook worden kuikens en, waar mogelijk, volwassen visdieven van kleurringen voorzien. Zo hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de overleving en de mate van uitwisseling met andere broedkolonies. 

Omwonenden

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de problemen die deze kolonie veroorzaakt voor omwonenden. Voor de komende periode zijn er meer plannen om het inzicht in het belang van dergelijke dakbroedende vogels te vergroten.

Trefwoorden: