Succesvol project in China voor Leeuwarder studenten

10 juni 2015

Acht Leeuwarder studenten hebben vorige maand gewerkt in een project in China. Zij deden dit in samenwerking met acht studenten uit Liyang. De opdrachtgever was Mr Zhong, eigenaar van Garden Valley resort in Liyang.  

Mr Zhong wil zijn resort aantrekkelijker maken voor internationale toeristen. Daarbij staan natuur en lokale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel.

Stedenband

Vanuit de stedenband tussen Leeuwarden en Liyang is het project ontwikkeld. In januari 2015 zijn hiervoor acht studenten geselecteerd. Het team bestond uit studenten van NHL, Stenden, het Nordwin College en Van Hall Larenstein. Om de opdracht vanuit zoveel mogelijk perspectieven te benaderen, betrof het studenten van zeven verschillende studierichtingen. Van Van Hall Larenstein waren het Madelon van Kempen (derdejaarsstudent Milieukunde) en Jurjen de Boer (tweedejaars Toegepaste Aardrijkskunde) die deelnamen aan het project. 

Samen aan de slag

De Leeuwarder studenten en de studenten uit Liyang verbleven van 17 tot en met 24 mei in het hotel van Garden Valley. Verdeeld in twee teams gingen de studenten met de opdracht van Mr Zhong aan de slag. Zij werden hierbij begeleid door Van Hall Larenstein-docent Korrie Hoekstra.

Succesvolle eindpresentaties

Niet alleen landgrenzen zijn overschreden, maar ook de eigen grenzen. Samenwerken met studenten van verschillende studierichtingen én studenten uit een andere (opleidings)cultuur, is erg leerzaam geweest. Er bleek meer te kunnen dan de studenten aanvankelijk voor mogelijk hielden. Het project eindigde met twee succesvolle eindpresentaties. Mr Zhong was zeer tevreden en kondigde een vervolg van dit project aan. 

Opening van de TreeTop-huizen

Vlak voor vertrek woonden de Leeuwarder studenten de officiële opening bij van de TreeTop-huizen van Garden Valley en het bijbehorende clubhuis. De ontwerpers, AchterboschZantman architecten uit Leeuwarden, waren bij de opening aanwezig.  In het kader van de stedenband was de Leeuwarder locoburgemeester Diks ook naar China afgereisd. Zij hield tijdens de opening van de TreeTop-huizen een toespraak.

Meer weten?

TV Liyang besteedde aandacht aan de opening van de TreeTop-huizen en het onderwijsproject. Het item is te bekijken op v.qq.com. Op de website Liyang Leeuwarden Studenten gedetailleerde informatie over de inhoud van het project, het verloop van de week en de deelnemende Leeuwarder studenten.
Lees ook: Leeuwarder studenten werken samen aan ecotoerisme in China.

Leeuwarder studenten en studenten uit Liyang werken samen aan de opdracht Mr Zhong.

Trefwoorden: