Samenwerkingsverbanden

We staan nadrukkelijk open voor complementaire, landelijke en regionale samenwerking met andere hogescholen, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuw gezamenlijk onderwijsaanbod, op nationaal en internationaal gebied.

De regio

In de regio's rondom onze vestigingsplaatsen willen we goede en intensieve contacten onderhouden met de aanleverende scholen (vo en mbo). Voor mbo'ers moet een goede doorstroom worden gerealiseerd. Daartoe zoekt Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) de samenwerking met AOC's in de omgeving en met ROC's met relevante vooropleidingen. Ook vinden we het van groot belang om samen te werken met andere hogescholen in de regio, bijvoorbeeld in de kenniscampus Leeuwarden of met de HAN in de regio Velp. Enerzijds ligt deze samenwerking in de sfeer van voorzieningen, anderzijds is het mogelijk om samen een breder keuzepalet of een specifieke specialisatie voor studenten te realiseren.

Voor het midden- en kleinbedrijf en de instellingen in onze regio willen we functioneren als partner in kenniscirculatie. Dat doen we door het aangaan van samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld gericht op onderzoek (Wetsuswaddenacademie) en door het uitvoeren van contractactiviteiten voor bedrijven en instellingen.

In de nieuwsbrief 'Groen Verbonden' informeren we, samen met AOC Terra en Nordwin College over de samenwerking tussen onderwijs en werkveld.

Landelijk

Wij hebben niet alleen een regionale functie. We verzorgen een aantal voor Nederland unieke opleidingen (zoals Tuin- en Landschapsinrichting en Diermanagement) en de instroom komt daarvoor uit het hele land. We onderhouden daarom niet alleen contacten met regionale AOC's maar ook met AOC's buiten onze regio die in verwante richtingen opleiden. Om dezelfde reden bestrijken we ook in de contacten met het werkveld soms het hele land, bijvoorbeeld met relevante onderzoeksinstituten, beroepsverenigingen en bedrijven. HVHL kiest nadrukkelijk voor het zwaartepunt van de samenwerking in de sector.

Trefwoorden: