Tekenvaardigheid

Is een onderdeel van de module visualisatietechnieken 1. Deze module maakt weer deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als leerlijn aangeboden maar het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts één of enkele visualisatietechnieken.

Tijdens de ateliers van tekenvaardigheid leert de cursist de verschillende type tekeningen (met uitzondering van de technische tekening) die in de tuin- en landschapsarchitectuur gebruikt worden. Men leert op welke wijze ze worden opgezet, welke tekenwijze bij het doel en de schaal van de tekening past en welke materialen daarbij handig zijn. De eerste ateliers zijn gericht op het tekenen van bovenaf, de zogenaamde plattegrond. De laatste gaan in op het ruimtelijk tekenen. Extra aandacht zal besteed worden aan het voor ons vakgebied zo specifieke tekenen van beplantingen. De producten worden verzameld in een productenmap waar de cursist ook in een latere fase op terug kan vallen. De productenmap vult zich gedurende de cursus steeds verder met nieuwe technieken en vaardigheden.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 406,00 vrij van BTW
Startdatum: 5 september 2024
Cursusdata: volgen nog
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Werkvormen en studiebelasting
Tekenvaardigheid: 1 uur hoorcollege per week in periode 1 (week 1 t/m 5) en 2 uur atelier per week in periode 1 (week 1 t/m 5)

Aanvullende toetsinformatie
Productenmap Tekenvaardigheid: Individuele toets (productenmap). De individuele productenmap eindproducten tekenvaardigheid (cijfer). Toets in periode 1. Eventuele herkansing in periode 2.

 

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.