Photoshop

Is een onderdeel van de module visualisatietechnieken 1. Deze module maakt weer deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als leerlijn aangeboden maar het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts één of enkele visualisatietechnieken.
Middels het doorlopen van vakgerelateerde oefeningen leert de cursist de basisvaardigheden (corrigeren, retoucheren, opwerken en beeldmontage) van digitale beeldbewerking met het programma Photoshop. Aan het eind van de periode toont de cursist de opgedane vaardigheden middels een eindopdracht.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 203,00 vrij van BTW
Startdatum: 6 februari 2024
Cursusdata: data volgt
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Werkvormen en studiebelasting
Photoshop: 2 tot 4 uur computerpractica per week in periode 3 (week 1,2,3,4,6)

Aanvullende toetsinformatie
Opdracht Photoshop: Individuele toets (Photoshop bestanden, cijfer). Toets in periode 3. Eventuele herkansing in periode 4.

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected]

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.