InDesign

Is een onderdeel van de module visualisatietechnieken 1. Deze module maakt weer deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als leerlijn aangeboden maar het is ook mogelijk om te kiezen voor slechts één of enkele visualisatietechnieken.
Middels oefeningen en theoretische onderbouwing leert de cursist de basisvaardigheden van het digitaal opmaken van rapport, poster of portfolio met het programma InDesign. Aan het eind van de periode toont de cursist de opgedane vaardigheden tijdens een casustoets middels een eenvoudige brochure.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 372,00 vrij van BTW
Startdatum: 18 april 2024
Cursusdata: 18+25/4; 16+23+30/5; 6+13+20/6
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Werkvormen en studiebelasting
InDesign: 2 uur computerpractica per week in periode 4 (week 1,2,3,5,6,7)

Aanvullende toetsinformatie

Toets InDesign: Individuele toets (computertoets, cijfer), duur: 195 minuten. Toets in periode 4. Eventuele herkansing in periode 5.
De InDesign-toets betreft een vaardigheidstoets. De aanvullende voorziening "extra tijd" is voor studenten die hier via het decanaat voor in aanmerking komen, niet van toepassing.

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.