Waddenexpert

Cursus

Het waddengebied is zeer dynamisch, niet alleen het als het gaat om water- en zandbewegingen en het voedselweb, maar ook in gebruik en beheer. Professionals krijgen met behulp van de cursus inzicht in de belangrijkste zaken die spelen in het waddengebied en kunnen zodoende hun kennis uitbreiden, maar ook delen met collega’s. De cursus heeft als ambitie om van papier naar praktijk te gaan en zal deelnemers extra ondersteunen in hun dagelijkse werk.

Download het volledige programma van de cursus Waddenexpert.

Data: start juni 2021
Kosten: € 1.250,-

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Contact

T. 058 284 61 60 (Leeuwarden
T. 026 369 56 95 (Velp)
E. info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in de cursus? Meld u aan!