Visualisatietechnieken 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ben je overtuigd van je ontwerpvoorstel, maar heeft je opdrachtgever er (letterlijk) geen beeld bij? Wil je betrokken burgers meenemen in de totstandkoming van je voorstel en de keuzes die daarbij voorliggen? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

Het kunnen visualiseren en doorberekenen van een ontwerp-, realisatie- of beheervoorstel is een essentieel onderdeel van de planvorming voor een gebied. Aan de hand van verschillende practica en ateliers leer je in de module Visualisatietechnieken 2 hoe je je beeldend kunt uitdrukken, zowel met de hand als digitaal.

Opbouw module

Afhankelijk van je voorkeur leg je je toe op visualisatietechnieken ten behoeve van een van onderstaande drie profielen:

  1. Ontwerpen en visualisatie

Binnen dit profiel ga je aan de slag met ArcMAP (of OGis vanaf 2022-2023) en verdiep je je in Geo-informatie (GIS). Je leert o.a. hoe je basiskaarten genereert en analyseert. Verder maak je kennis met Illustrator, een computerprogramma dat vaak wordt gebruikt bij het tekenen van plankaarten en doorsneden. Bij AutoCAD 3D ligt de focus op het maken van 3D modellen van constructies of t.b.v. inrichtingsvoorstellen. Bij het blok Grafisch vormgeven tenslotte draait het om het visueel vormgeven van een rapport. Dit vereist zowel artistieke als technische vaardigheden en de nodige creativiteit in de presentatie van tekst en beeld.

  1. Techniek en calculatie

Ook binnen dit profiel werk je met Illustrator en AutoCAD 3D. Met AutoCAD Advanced diep je je computervaardigheden op dat vlak zelfs nog wat verder uit. Daarnaast ga je aan de slag met het maken van Calculaties in Excel.

  1. Beheer buitenruimte

Dit profiel combineert de onderdelen Geo-informatie, Illustrator en Grafisch vormgeven, aangevuld met het onderdeel Tekenvaardigheid waarbij je leert hoe je streefbeelden schetsmatig kunt weergeven.

Eindproduct en beoordeling

De eindproducten liggen in het verlengde van de onderdelen. Daarbij kun je denken aan kaartmateriaal, bestanden, schetsontwerpen, een rapport, een presentatie en/of een tekening in 2D of 3D.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met onderdelen uit de eerstejaars module Visualisatietechnieken 1.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.421,00
Cursusduur: 33 studiedagen (2 lesuren per week)
Startdatum: 6 september 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding:

  • Voor de moduleonderdelen AutoCAD Advanced en AutoCAD 3D is een goede beheersing van AutoCAD 2D een entreevoorwaarde. We adviseren om ter voorbereiding op dit moduleonderdeel eerst het moduleonderdeel AutoCAD uit de module Visualisatietechnieken 1 te volgen.
  • Voor het moduleonderdeel Tekenvaardigheid is het wenselijk om eerst het moduleonderdeel Tekenvaardigheid uit Visualisatietechnieken 1 te volgen.
  • Voor het moduleonderdeel Grafisch vormgeven is voor het maken van het rapport een goede beheersing van InDesign (of een aanverwant programma als bijvoorbeeld QuarkXPress) een entreevoorwaarde. We adviseren om ter voorbereiding op dit moduleonderdeel eerst het moduleonderdeel InDesign uit de module Visualisatietechnieken 1 te volgen.

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.