T&L Bureau ‘Project de duurzame stad’

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Doel module

De helft van de wereldbevolking leeft in steden en de verstedelijking neemt alleen maar toe. De kwaliteit van onze toekomst, de leefkwaliteit in de stad en het functioneren van de stad is dus afhankelijk van de kwaliteit waarmee we de steden vormgeven, herstructureren en transformeren naar een duurzame stad. In de module Project de duurzame stad ga je aan de slag met de uitdagingen waar steden in de toekomst mee te maken krijgen, zoals bevolkingsgroei, de gevolgen van klimaatverandering, de terugloop in biodiversiteit, fijnstofbelasting, voedseltekorten en de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

Opbouw module

In het Plan van Aanpak dat je aan het begin van deze module maakt leg je vast welke eindproducten je uiteindelijk gaat opleveren. Daarbij kun je denken aan ontwerptekeningen en -verbeeldingen, een onderzoeksrapportage, presentatie, poster, maquette, film, bestek, RAW-beschrijving, project- en/of  participatieplan.

Eindproduct en beoordeling

In het Plan van Aanpak dat je aan het begin van deze module maakt leg je vast welke eindproducten je uiteindelijk gaat opleveren. Daarbij kun je denken aan ontwerptekeningen en -verbeeldingen, een onderzoeksrapportage, presentatie, poster, maquette, film, bestek, RAW-beschrijving, project- en/of  participatieplan.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.421,00
Cursusduur: 9 studiedagen (plus ± 72 uur thuis aan opdrachten werken)
Startdatum: 7 februari 2025
Cursusdata: volgen nog
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.