Techniek, uitvoeringsvoorbereiding

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ligt er een prachtig schetsontwerp en wil je zeker weten dat het eindresultaat straks net zo indrukwekkend is? Of wil je voorkomen dat er misverstanden ontstaan over de wijze van uitvoeren of de kosten om het ontwerp te realiseren? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

Uitvoeringsvoorbereiding draait om het voorbereiden van een werk dat moet worden uitgevoerd door een aannemer. Om de samenwerking tussen opdrachtgever, ontwerper, adviseur en aannemer goed te laten verlopen is veel overleg nodig. Alles moet tot in detail worden vastgelegd om misverstanden en fouten bij de uitvoering te voorkomen. In de module Techniek, uitvoeringsvoorbereiding staat het doorontwerpen, het maken van technische tekeningen (bestektekeningen), het schrijven van een bestek en het begroten (calculeren) van het werk centraal.

Opbouw module

De module bestaat uit twee opdrachten:

1             Doorontwerpen

Op basis van een uitgebreid schetsontwerp (SO+) maak je een keuze voor materialen en de manier waarop je deze wilt toepassen. Je onderbouwt je materiaalkeuze op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Vervolgens werk je de verhardingsdetails uit en schetst profielen van o.a. het maaiveldverloop. In het gebied is ook een aantal bouwkundige constructies gesitueerd. Deze werk je uit qua constructie, maar ook qua vormgeving en materiaalgebruik.

2             Uitvoeringsvoorbereiding

Een belangrijk onderdeel van een bestek is de uitvoeringstekening. Die heeft de aannemer nodig om het werk te kunnen uitvoeren. Je verwerkt de materialen, de maatvoering en de bijbehorende peilen in de tekening en past waar nodig het ontwerp aan. Vervolgens stel je een RAW-bestek op waarin je de benodigde werkzaamheden tot in detail vermeldt. Tot slot stel je de begroting op.

Eindproduct en beoordeling

De beoordeling van de module vindt plaats op basis van het ingeleverde werk en de bijbehorende kennistoets.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.842,00
Cursusduur: 18 studiedagen 
Startdatum: 6 september 2024
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.