Regionaal Waterbeheer

In deze module ga je de kennis opfrissen, verdiepen en aanvullen met onderwerpen uit de volgende vakgebieden Geologie, Milieukunde en Hydrologie.
Centraal staat de integrale samenhang tussen grond- en oppervlaktewater enerzijds en de inrichting en het waterbeheer anderzijds. Je zult methoden en technieken leren om het stroomgebied te analyseren met het doel de samenhang tussen verschillende componenten van het watersysteem beter te leren begrijpen en advies te kunnen geven over duurzame beheer- en inrichtingsmaatregelen en monitoring daarvan.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verbetering van je schrijfvaardigheid, zowel in het Nederlands als het Engels.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.604,00 (14CR)
Cursusduur:  20 weken
Cursusdata: 8+15+29/2;7+14+21+28/3;4+11+18+25/4;16+23+30/5;6+13+20/6
Startdatum: 8 februari 2024
Toelatingseis: dit wordt bepaald op basis van een intake gesprek met de module coördinator, Gertjan Koopman.  

 

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]
Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.