Projectrealisatie

In deze onderwijseenheid ga je je bezig houden met het bouwrijp maken van een woonwijk. Daarbij horen berekeningen op het gebied van hydrologie, grondmechanica, wegenbouw, grondbalans en grondexploitatie.
Ook zullen de plannen gerealiseerd moeten worden. Daarvoor zijn onder meer nodig: digitale ondergronden, bestekken, begrotingen, technische tekeningen, werkplanningen en bronbemalingen. Hiervoor wordt een stuk theoretische kennis aangeboden, waaronder ruimtelijke ordening , wiskunde, natuurkunde, bronbemaling en riolering. Ook toegepaste vakken komen aan bod zoals werkvoorbereiding, projectmanagement, bouwrijp maken en Autocad.
Met practica op het landgoed Larenstein en in het laboratorium in Velp worden vaardigheden m.b.t. bodem en water verder getraind. Daarnaast worden Engelse vaardigheden verder uitgebouwd.

Aanvullende toetsinformatie

De beoordeling gebeurt op basis van 3 kennistoetsen. Daarnaast zijn er practica (pompen, bronbemaling en bodemkunde) en opdrachten die in een afzonderlijke producttoets aan bod komen. Het veilig op de werkplaats werken (VCA) is een vereiste om goed op stage te kunnen en wordt extern geexamineerd.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 2.842,00 (14 ECTS)
Cursusduur: 22 weken
Cursusdata: volgen
Startdatum: 5 september 2024
Toelatingseis: dit wordt bepaald op basis van een intakegesprek met de modulecoördinator, Jan Willem Agterkamp.

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]
Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.