Ontwerpen van openbare ruimte (pleinen en parken)

Heeft u, of krijgt u te maken met de derde dimensie weergeven met behulp van technieken als doorsneden, axonometrie e.d.? Bent u geïnteresseerd in het via de stappen inventarisatie, analyse en concept komen tot een ontwerp? Wilt u inhoudelijk een plan van aanpak kunnen opstellen? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. Uw eerder verworven vaardigheden opgedaan in de modules ‘conceptueel ontwerpen’ en ‘contextueel ontwerpen’, gebruikt u hier om een praktijkopgave te kunnen realiseren.

Uw ontwerp heeft betrekking op een stedelijke ruimte, bij voorkeur een plein of park. U komt via navolgbare stappen (inventarisatie, analyse, concept) tot een ontwerp. Het definitief ontwerp wordt gepresenteerd als eindtoets. Na afloop van deze module kunt u voor een opdrachtgever een programma van eisen en uitgangspunten opstellen om vervolgens hier een ontwerpplan op te kunnen baseren. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: € 830,-   
Cursusduur: 9 studiedagen in de periode van 7 september 2018 tot en met 17 november 2018
Startdatum: Vrijdag 7 september 2018
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.  Voorwaarde: de modules  conceptueel ontwerpen  en contextueel ontwerpen dient u met goed gevolg te hebben afgerond.

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de module ‘Landschapsontwerp’,  ‘Landschappelijke beplanting’ en ‘Maakbaarheid van buitenruimte van woonwijken