Omgevingsmanagement

Cursus

Wilt u een wijk vergroenen tegen hittestress, maar weet u niet hoe u de bewoners hierin mee kan nemen? Of is er behoefte aan een speelplek, maar weet u niet waar die het best kan komen?

In deze cursus ontwikkeld u kennis en vaardigheden op het gebied van omgevingsmanagement. Daarbij staat de interactie met de omgeving van een project centraal., hoe communiceer je strategisch, hoe vertaal je de wensen uit de omgeving terug in het project, welke rolverdeling hanteer je in je team? Welke interactie ga je aan met stakeholders?

In alle cursuselementen van deze module worden praktijkvoorbeelden gebruikt op het gebied van landgebruik, integraal waterbeheer, ruimtelijke planvorming, tuin en landschap en bos- en natuurbeheer.

Na afronding van deze module ben je in staat professioneel en efficiënt leiding te geven aan complexe projecten in de groene leefomgeving en effectief sturing te geven aan processen.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: 3.600,- euro vrij van BTW
Startdatum: 4 september 2020
Cursusduur: 9 lesdagen (waarvan 1 dag toetsing)
Lestijden: 09.30 uur – 16.30 uur
Lesdag: vrijdag

Meer weten?

Download de omschrijving cursus Omgevingsmanagement voor uitgebreidere informatie over Omgevingsmanagement of de omgevingsmanager.

Download het programma Omgevingsmanagement voor meer info over de indeling en data.

Of neem contact met ons op via 058 284 61 71 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in deze cursus? Meld u aan!