Maakbaarheid van een eenvoudige tuinconstructie

Bent u geïnteresseerd in duurzaam materiaalgebruik? Heeft u, of krijgt u te maken met bouwkundige constructies in een landschapsontwerp? Wilt u inhoudelijk uw kennis van technisch tekenen binnen de landschapsarchitectuur vergroten? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U leert eenvoudige bouwkundige constructies te maken op een actueel beroepsproduct zoals een pergola, brug of een keermuur. Deze constructies werkt u uit door middel van eenvoudige technische tekeningen. U leert onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en maakt kennis met basisbegrippen uit de mechanica en constructieleer. U leert vervolgens technisch tekenen volgens de NEN-normen, zowel handmatig als met Autocad. De module wordt afgesloten met het inleveren van een opdracht en het vervaardigen van een tekening m.b.v. Autocad.

Na afronding van deze module bent u in staat onderbouwde duurzame materiaalkeuzes te maken en eenvoudige bouwkundige constructies uit te werken in technische tekeningen die aan de NEN-norm voldoen. Bij de uitwerking van de eenvoudige constructies past u mechanica-vuistregels toe. Verder beheerst u het basisniveau van het tekenprogramma autocad. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij een hoveniersbedrijf.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: €830,-
Cursusduur: 18 studie dagen in de periode van  6 september 2018 tot en met 31 januari 2019.
Startdatum: donderdag 6 september 2018
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4.  Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de module ‘Conceptueel ontwerpen’.