Maakbaarheid van buitenruimte van woonwijken

Bent u geïnteresseerd in het technisch kunnen uitwerken van een plan en daarbij verantwoorde keuzes kunnen maken voor de te gebruiken materialen? Heeft u, of krijgt u te maken met begrippen van de RAW-systematiek? Wilt u inhoudelijk meer weten over begrotingsleer? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U werkt in de rol van adviseur aan alle onderdelen van de werkvoorbereiding. In het eerste deel van de module werkt u aan het maken van een uitvoeringstekening, profielen en details. In het tweede deel gaat het om het maken van een bestek, begroting en onderbouwing. Op basis van de gemaakte producten kunt u verbetervoorstellen doen aan de ontwerper en/of de opdrachtgever en moet u de opgemaakte begroting verantwoorden. De module wordt afgesloten met een kennistoets.

Na afloop bent u in staat zelfstandig een substantiële bijdrage te leveren aan het aanbesteding gereed maken van een opdracht. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: € 1660   
Cursusduur: 18 studiedagen  van 7 september 2018  tot 8 maart 2019
Startdatum: Vrijdag 7 september 2018
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4.  Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de module ‘Ontwerpen van openbare ruimte (Pleinen en Parken)’, 'Landschapsontwerp' en 'Landschappelijke beplanting'.