Landschapsontwerp

Heeft u, of krijgt u te maken met het beleid analyseren en benutten t.b.v. een landschapsontwerp? Wilt u inhoudelijk de inrichtingsvoorstellen kunnen vertalen naar een concrete uitwerking gericht op uitvoering, zowel technisch (AutoCAD, Photoshop, Illustrator, ArcMap en Indesign)  als beheermatig? Bent u geïnteresseerd in het integraal werken en een probleem benaderen vanuit verschillende vakdisciplines als ecologie, hydrologie, landgebruik en landschapsarchitectuur? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U  maakt een uitvoeringsgericht landschapsontwerp. Onderwerpen als duurzaam waterbeheer, benutten van ecologische waarden, ecologische kansen en ecologische netwerken, maar ook toepassen van AutoCAD, Photoshop, Illustrator, ArcMap en Indesign komen aan bod.

De module bestaat uit 2 onderdelen. In het eerste deel werkt aan uw werkboek waarbij uw producten en uw ( mondelinge) reflectie op uw samenwerking en de taakverdeling hierin een toets onderdeel zal zijn. Het tweede deel richt zich meer op de Adobe-programma’s Photoshop, Illustrator, enkele onderdelen van Indesign en basiskennis Arcmap. Er wordt zowel aandacht besteed aan de voor het programma benodigde basisvaardigheden als aan de samenhang en uitwisselmogelijkheden tussen de verschillende digitale gereedschappen (Illustrator, AutoCAD en Photoshop). Daarnaast leert u over technische aspecten (o.a. afdrukkwaliteit en kleurechtheid) ten behoeve van het afdrukproces. Illustrator-, Photoshop-, Indesign- en GIS-toepassing komen hierbij aan bod. De afrondende toets voor dit onderdeel bestaat uit de beoordeling van  uw visualisatietechnieken aan de hand van digitale bestanden (detailplankaart en doorsnede).

Na afloop kunt u het landschap vanuit meerdere invalshoeken benaderen om vervolgens tot een compleet ontwerp te komen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: € 1660,-  
Cursusduur: 18 studiedagen van 7 september 2018  tot en met 1 februari 2019
Startdatum: Vrijdag 7 september 2018
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4.  Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de module ‘Ontwerpen van openbare ruimte (Pleinen en Parken)’, ‘Landschappelijke beplanting’ en ‘Maakbaarheid van buitenruimte van woonwijken’.