Inventarisatie vegetatie en vogels

Heeft u interesse in inventariseren van vegetatie en vogels of komt u in uw werk in aanraking hiermee? Wilt u vaardigheden ontwikkelen om volgens een standaard methode veldgegevens te verwerken? Dan is deze module een goede keuze voor u.

Deze module maakt deel uit van de het tweede en derde jaar van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer.

U volgt colleges en gaat in het veld inventariseren. U werkt aan opdrachten in werkcolleges en practica en u bestudeert vakliteratuur. U leert met behulp van monitoringstechnieken de ontwikkeling in een natuurterrein vast te stellen.
Met het oog op het vegetatieonderzoek leert u ongeveer 250 plantensoorten herkennen. In de tuin van Landgoed Larenstein gaat u de vegetatie inventariseren volgens twee methoden. De gegevens worden met behulp van in het werkveld gangbare softwarepakketten (Turboveg en SynBioSys) verwerkt.
In de uiterwaarden van Meinerswijk maakt u kennis met het opzetten en uitvoeren van een broedvogel-inventarisatie. U verwerkt veldgegevens door gebruik te maken van door het SOVON gehanteerde methoden.
U presenteert de eindopdrachten in twee onderzoeksrapporten.
Na afloop bent u in staat om praktisch (gebieds)onderzoek te doen aan vegetatie en vogels. U bent in staat om uitspraken te doen over de standplaats van de vegetatie en de ontwikkelingen in het landschap. De module wordt afgesloten met twee casustoetsen.
Mensen die deze module volgen zijn vaak (als vrijwilliger) werkzaam bij terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer, de Landschappen en Natuurmonumenten.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.820,00
Cursusduur: 9 studiedagen
Startdatum: 7 september 2023
Cursusdata: 7+14+21+28/9; 5+12+26/10; 2+9/11
Toelatingseis: minimaal een afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.