Hydrologie van Nederland in één dag

Cursus

Bent u geïnteresseerd in de hydrologie van Nederland? Heeft u, of krijgt u te maken met specialisten op het gebied van hydrologie en waterbeheer? Wilt u inhoudelijk van gedachten kunnen wisselen met de hydroloog en waterbeheerder? Meld u dan aan voor de cursus Hydrologie van Nederland!

Vierluik

De cursus maakt deel uit van de vierluik Bodem van Nederland, Cultuurlandschap van Nederland, Hydrologie van Nederland en Ecologie van Nederland.

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en wordt verzorgd door ervaren docenten die goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 521,-
Cursusduur: 1 dag van 9.00 tot 19.00 uur
Startdatum: voorjaar 2021

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (VVA) krijgen 20% korting op deze cursus.

Aanmelden en meer informatie

Vul het formulier in om de flyer en het opleidingsprofiel van Hydrologie van Nederland te kunnen downloaden. Of meld u direct aan.

Voor contact met onze medewerkers:
058 284 61 71 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Formulier Hydrologie van Nederland Vul in
Interesse in deze cursus? Meld u aan!