Ecologie van Nederland in één dag

Cursus

Bent u geïnteresseerd in de ecologie van Nederland? Heeft u, of krijgt u te maken met specialisten op het gebied van ecologie en natuurbeheer? Wilt u inhoudelijk van gedachten kunnen wisselen met de ecoloog, terreinbeheerder en flora- en faunadeskundige? Meld u dan aan voor de cursus Ecologie van Nederland!

Vierluik

De cursus maakt deel uit van de vierluik Bodem van Nederland, Cultuurlandschap van Nederland, Hydrologie van Nederland en Ecologie van Nederland.

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en wordt verzorgd door ervaren docenten die goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 538,-
Cursusduur: 1 dag van 9.00 tot 19.00 uur
Startdatum: voorjaar 2021

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (VVA) krijgen 20% korting op deze cursus.

Draagt uw werkgever premie af aan Colland Arbeidsmarkt? Dan kunt u of uw werkgever wellicht subsidie aanvragen voor het volgen van deze cursus. Meer informatie vindt u hier.

Aanmelden en meer informatie

Vul het online formulier in om de flyer en het opleidingsprofiel van Ecologie van Nederland te kunnen downloaden. Of meld u direct aan.

Voor contact met onze medewerkers:
058 284 61 71 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in deze cursus? Meld u aan!