Didactiek voor TOA's (Technisch Onderwijs Assistent)

Cursus

Praktische informatie

Locatie: Leeuwarden
Kosten: €795,-
Startdatum: nog geen nieuwe datum bekend

Bekijk de flyer Didactiek voor TOA's

Contact

Mail voor meer informatie naar info.tc@hvhl.nl o.v.v. didactiek voor TOA's. 

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.