De Leefomgeving 2

Deze module heeft een aantal verdiepende vakken die met name technisch en milieukundig van aard zijn: riolering, grondwater, grondmechanica en milieukunde/bodemscheikunde. Verder worden de basisbeginselen van GIS aangeleerd.

Aanvullende toetsinformatie

Er zijn drie toetsen respectievelijk gericht op de vloeibare fase (riolering en grondater), vaste fase (grond en verontreiniging) en de digitale verwerking van geografische informatie (GIS).

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.860,00 (10CR)
Cursusduur:  9 weken
Cursusdata: 16+23/4;7+14+21+28/5;4+11+18/6
Startdatum: 16 april 2024
Toelatingseis: dit wordt bepaald op basis van een intakegesprek met de modulecoördinator, Gertjan Koopman.  

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]
Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.