De Leefomgeving 1

Deze module heeft een aantal los van elkaar staande verdiepende vakken. Het gaat hierbij om landmeten, wiskunde, natuurkunde, bodemkunde, riolering, milieu, waterbouw en oppervlaktewater. Een aantal vakken wordt pas in de periode hier op volgend getoetst. De watervakken middels een schriftelijke toets, de bodemvakken middels een opdracht waar een mondeling over wordt gehouden en de vakken gericht op landmeten en GIS worden door middel van een opdracht getoetst.

Aanvullende toetsinformatie

De kennis wordt individueel getoetst. De watervakken middels een schriftelijke toets, de bodemvakken middels een opdracht waar een mondeling over wordt gehouden en de vakken gericht op landmeten en GIS worden door middel van een opdracht getoetst.
 

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.860,00 (10CR)
Cursusduur:  9 weken
Cursusdata: 6+13+27/2;5+12+19+26/3;2+9/4
Startdatum: 6 februari 2024
Toelatingseis: dit wordt bepaald op basis van een intakegesprek met de modulecoördinator, Gertjan Koopman.  

Aanmelden

Je meldt je aan als cursist via [email protected]
Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.