De groene wijk

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Werk je bij een gemeente of woningcoöperatie en ben je mede verantwoordelijk voor het groenbeheer in bepaalde wijken? Heb je de opdracht om strategische plannen zoals een Structuurvisie of Groenvisie door te vertalen naar plannen op wijkniveau? Wil je optimaal gebruik maken van de inzichten en krachten van burgers en meer leren over burgerparticipatie? Dan is deze module iets voor jou!

Doel module

In de module ‘De groene wijk’ werk je in opdracht van het team Leefomgeving van de gemeente Arnhem, voor het cluster Rijkerswoerd-Kronenburg-Vredenburg (RKV). Je maakt een plan voor het groenbeheer in de wijk Kronenburg voor de komende tien jaar, waarbij het tegengaan van hittestress een belangrijk uitgangspunt is. Daarbij is het van belang dat je de bewonerswensen meeneemt in je beheerplan. In je plan werk je zowel het groenbeleid als het participatiebeleid van de gemeente Arnhem uit.

Opbouw module

In deze module staan drie elementen centraal:

  1. Tactisch Beheerplan

Je maakt een tactisch beheerplan voor de wijk Kronenburg, waarin je de beleidsdoelen van de gemeente Arnhem vertaalt naar een visie voor de komende tien jaar. Je beschrijft de benodigde maatregelen om het gewenste eindbeeld te behalen en stelt een begroting op waarbij je o.a. inzicht geeft in de kosten(besparing) bij de inzet van vrijwilligers (burgerparticipatie).

  1. Beheersystemen

Je doet onderzoek naar verschillende beheersystemen, leert welke systemen er zijn en op welke manier je ze kunt toepassen.

3             RAW-onderhoudsbestek

Je vertaalt een deel van je beheerplan naar een RAW-onderhoudsbestek.

Eindproduct en beoordeling

Je eindproduct bestaat uit een tactisch beheerplan met referentieonderzoek, een onderzoek naar beheersystemen en een RAW-onderhoudsbestek.

Deze module maakt deel uit van het tweede jaar van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.274,00
Cursusduur: 9 studiedagen
Startdatum: 8 september 2023
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4 plus voorkennis vanuit de verwante modules uit jaar 1 van de deeltijdopleiding

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.