Cultuurlandschap van Nederland in één dag

Cursus

Bent u geïnteresseerd in het cultuurlandschap van Nederland? Heeft u, of krijgt u te maken met specialisten op het gebied van cultuurhistorie en archeologie? Wilt u inhoudelijk met de archeoloog, historisch geograaf en cultuurhistoricus van gedachten kunnen wisselen? Meld u dan aan voor de cursus Cultuurlandschap van Nederland in één dag!

Vierluik

De cursus maakt deel uit van de vierluik Bodem van Nederland, Cultuurlandschap van Nederland, Hydrologie van Nederland en Ecologie van Nederland.

De cursus biedt een goede mix van theorie en praktijk en wordt verzorgd door ervaren docenten die goed op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 521,-
Cursusduur: 1 dag van 9.00 tot 19.00 uur
Start: voorjaar 2021

Leden van de Vereniging van Afgestudeerden van Hogeschool Van Hall Larenstein (VVA) krijgen 20% korting op deze cursus.

Aanmelden en meer informatie

Vul het online formulier in om de flyer en het opleidingsprofiel van Cultuurlandschap van Nederland te kunnen downloaden. Of meld u direct aan.

Voor contact met onze medewerkers:
058 284 61 71 of info.tc@hvhl.nl

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Interesse in deze cursus? Meld u aan!