Conceptueel ontwerpen

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Heeft of krijgt u te maken met een tuin-, park- of landschapsontwerp? Bent u geïnteresseerd in conceptueel ontwerpen? Wilt u uw tekenvaardigheid in landschapsontwerp verbeteren? Dan is deze module een goede keuze voor u.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en is goed te combineren met de modules Maakbaarheid van een eenvoudige tuinconstructie en Beplantingplan op basis van ontwerpvisie.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. In het eerste deel van de module ontwikkelt u uw persoonlijke tekenstijl die nodig is om ontwerpend aan de slag te gaan. Per week wordt gewerkt aan een specifiek onderdeel van uw tekenvaardigheid.

In het tweede deel leert u stap voor stap vanuit een gegeven idee een plan te ontwerpen, te materialiseren en te presenteren. Met behulp van het maken van 2D-composities wordt de start gemaakt om abstracte begrippen zoals “harmonie” en “contrast” te transformeren tot een tuin, park of landschap waarbij de context en de uitwerking zo uitgesproken mogelijk worden gekozen. De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een presentatie van het gemaakte ontwerp.

Na afloop bent u in staat om vanuit een ruimtelijk concept tot een ontwerp te komen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.344,00
Cursusduur: 9 studiedagen
Startdatum: donderdag 21 november 2019
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.