Conceptueel ontwerpen

Heeft u, of krijgt u te maken met een tuin, park of landschap ontwerp? Bent u geïnteresseerd in conceptueel ontwerpen? Wilt u inhoudelijk uw tekenvaardigheid in landschapsontwerp verbeteren? Dan is deze module een goede keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. In het eerste deel van de module ontwikkelt u uw persoonlijke tekenstijl die nodig is om ontwerpend aan de slag te gaan. Per week wordt gewerkt aan een specifiek onderdeel van uw tekenvaardigheid.

In het tweede deel leert u stap voor stap vanuit een gegeven idee een plan te ontwerpen, te materialiseren en te presenteren. Met behulp van het maken van 2d composities wordt de start gemaakt om abstracte begrippen zoals “harmonie” en “contrast” te transformeren tot een tuin, park of landschap waarbij de context en de uitwerking zo uitgesproken mogelijk worden gekozen. De module wordt afgesloten met een toets in de vorm van een presentatie van het gemaakte ontwerp.

Na afloop bent u in staat om vanuit een ruimtelijk concept tot een ontwerp te komen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: € 1328,-
Cursusduur: 9 studie dagen in de periode van 22 november 2018 tot en met 31 januari 2019
Startdatum: donderdag 22 november  2018
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de modules ‘Maakbaarheid van een eenvoudige tuinconstructie’  en ‘Beplantingplan op basis van ontwerpvisie'.