Bosbeheer

Heeft u interesse in het beheren van bossen of komt u hiermee in aanraking bij uw werk ? Wilt u vaardigheden ontwikkelen voor het maken van bosbeheerplannen? Dan is deze unieke module een goede keuze voor u. Alleen op Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) kunt u deze module op hbo-niveau volgen.

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Bos- en Natuurbeheer.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, zowel binnen als buiten, afgewisseld met hoorcolleges. In het eerste deel van de module bouwt u vooral inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van bosbeheer op.
In het tweede deel bent u vooral bezig met het maken van een beheerplan voor het Rozendaalse bos, een uitgestrekt bos- en heidegebied gelegen bij Velp. U doorloopt het hele proces van het vertalen van wensen van de boseigenaar naar een beheerplan voor dat bos. Naast de wensen van de eigenaar houdt u ook rekening met de financiële, fysische, ecologische, beleidsmatige en juridische randvoorwaarden. U leert omgaan met het duurzaam beheren van een bos- en natuurgebied door het verweven van functies voor productie, natuur en recreatie. De module wordt afgesloten met een aantal toetsen en de beoordeling van uw beheerplan.
Na afloop heeft u kennis en inzicht van relevante technieken voor het beheren van bossen. U weet welke stappen u moet nemen om te komen van een visie tot het uitvoeren van het beheer.
Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gemeenten, particuliere boseigenaren of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 3.500,00
Cursusduur: 14 tot 16 studiedagen
Startdatum: 8 september 2022
Toelatingseis: minimaal afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4. Eventueel kunt u een voorbereidende basiscursus Aanleg en Beheer van maximaal 4 dagdelen volgen.

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via info.tc@hvhl.nl.

HVHL behoudt het recht om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.