Beplantingsleer en sortiment 2

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ben je geïnteresseerd in bosgemeenschappen, vervangingsgemeenschappen en de daarbij behorende natuurlijke processen? Wil je kennis opdoen over het basissortiment inheems kruidachtige gewassen? Wil je in staat zijn om een analyse te kunnen maken van de recreatieve en ecologische waarde van een groengebied volgens gegeven methode? Wil je leren hoe je een landschappelijk beplantingsplan kan opstellen, onderbouwd vanuit kennis van de bodem en PNV en daarop voortbouwende plantselectie? Wil je het product (beplantingsplan en advies) schriftelijk en beeldend kunnen presenteren? Dan is deze module iets voor jou!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als doorlopende leerlijn aangeboden, maar het is ook mogelijk om een deel van het sortiment te leren of alleen aan te sluiten bij de beplantingsopdracht.

Inhoud

De opgave bestaat uit het maken van een adviesrapportage voor landschappelijke beplanting. Hierin worden d.m.v. een beplantingsvisie uitgangspunten t.a.v. landschappelijke beplanting geformuleerd voor de voorkomende landschapstypen. Vervolgens wordt vanuit dit adviesrapport een uitvoeringsgericht beplantingsplan gemaakt voor een landelijk gelegen locatie zoals een camping, zorgboerderij, horeca-object, etc.
Daarnaast leren studenten planten herkennen en verdiepen hun kennis voor wat betreft de eisen en toepassingsmogelijkheden van het sortiment.

Werkvormen en studiebelasting

Gemiddeld 2 lesuren per week.
Periode 1: wekelijks 2 uur werkcollege plantenkennis.
Periode 2 en 3: wekelijks 1 uur hoorcollege en 2 uur atelier. 
Periode 4: wekelijks 2 uur werkcollege plantenkennis.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten aan diverse opdrachten, ondersteund met hoorcolleges.

Na afronding van deze module ben je in staat om vanuit een analyse een beplantingsvisie op het landschap te formuleren en een beplantingsvoorstel te maken en uit te werken in de vorm van een uitvoeringsgericht beplantingsplan.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.421,00 voor het geheel
Cursusduur: 30 studiedagen (2 lesuren per week)
Startdatum: 6 september 2024 start de sortimentskennis, half december start de beplantingsopdracht, extra excursiedag 
Cursusdata: volgen, inclusief excursiedag
Toelatingseis: Veronderstelde voorkennis van  Beplantingsleer en sortiment 1 VTL1BSDN

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.