Beplantingsleer en sortiment 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Bent u geïnteresseerd in planten en hun toepassingsmogelijkheden? Wilt u weten welke beplantingen u kunt aanleggen op een specifieke grondsoort? Wilt u inhoudelijk meer weten over gebiedszonering en streefbeelden, en/of uw sortimentskennis vergroten? Dan is deze module iets voor u.
Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als doorlopende leerlijn aangeboden, maar het is ook mogelijk om een deel van het sortiment te leren of alleen aan te sluiten bij de beplantingsopdracht.

U werkt onder begeleiding van vakdocenten aan een beplantingsopdracht, ondersteund met hoorcolleges. U werkt stapsgewijs aan het opbouwen van een beplantingsindicatie volgens een aangereikte methode.
U maakt een beplantingsplan onderbouwd vanuit een systematische analyse en visie en een daarop volgende plantenselectie. Het beplantingsplan wordt zover uitgewerkt  dat het gereed is voor de uitvoering. De opdracht wordt afgesloten met een rapport inclusief tekeningen en beelden.

Het hele jaar leert u planten herkennen en maakt u kennis met de eisen en toepassingsmogelijkheden van het sortiment. Ieder seizoen wordt er een passend sortiment geleerd en afgesloten met een plantentoets.

Na afronding van deze module bent u in staat om een ontwerp door te vertalen naar een concreet beplantingsplan en daarbij de juiste plantensoorten te kiezen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.211,00 voor het totaal. Alleen de opdracht € 605,50
Cursusduur: 30 studiedagen
Startdatum: september 2021 start de sortimentskennis, half december start de beplantingsopdracht
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen.

De stappen die volgen zijn:

  • U ontvangt het inschrijvingsformulier Contractonderwijs.
  • U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw cv en een kopie van uw paspoort of ID-card terug.
  • De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
  • Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Van Hall Larenstein behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een studieprogramma en de inhoud aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Van Hall Larenstein behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.