Beplantingsleer en sortiment 1

Module deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting

Ben je geïnteresseerd in planten en hun toepassingsmogelijkheden? Wil je weten welke beplantingen je kunt aanleggen op een specifieke grondsoort? Wil je inhoudelijk meer weten over gebiedszonering en streefbeelden, en/of je sortimentskennis vergroten? Dan is deze module iets voor jou.
Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting en wordt als doorlopende leerlijn aangeboden, maar het is ook mogelijk om een deel van het sortiment te leren of alleen aan te sluiten bij de beplantingsopdracht.

Je werkt onder begeleiding van vakdocenten aan een beplantingsopdracht, ondersteund met hoorcolleges. Je werkt stapsgewijs aan het opbouwen van een beplantingsindicatie volgens een aangereikte methode.
Je maakt een beplantingsplan onderbouwd vanuit een systematische analyse en visie en een daarop volgende plantenselectie. Het beplantingsplan wordt zover uitgewerkt  dat het gereed is voor de uitvoering. De opdracht wordt afgesloten met een rapport inclusief tekeningen en beelden.

Het hele jaar leer je planten herkennen en maak je kennis met de eisen en toepassingsmogelijkheden van het sortiment. Ieder seizoen wordt er een passend sortiment geleerd en afgesloten met een plantentoets.

Na afronding van deze module ben je in staat om een ontwerp door te vertalen naar een concreet beplantingsplan en daarbij de juiste plantensoorten te kiezen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven of landschapsbeheerders.

Praktische informatie

Locatie: Velp
Kosten: € 1.421,00 voor het totaal. Alleen de opdracht: € 711,00
Cursusduur: 30 studiedagen (2 lesuren per week)
Startdatum: 5 september 2024 start de sortimentskennis, half december 2024 start de beplantingsopdracht
Cursusdata: volgen
Toelatingseis: afgeronde havo- of mbo-opleiding niveau 4

Aanmelden

Je meldt je aan als contractstudent via deze link. Klik op Nieuwe aanmelding, maak een account aan en schrijf je in. Heb je nog vragen over de module of je inschrijving, neem dan contact op via [email protected].

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) behoudt recht voor om wijzigingen in een studieprogramma, docenten en de inhoud aan te brengen als dat nodig is voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht.