Beplantingplan op basis van ontwerpvisie

Bent u geïnteresseerd in planten en hun toepassingsmogelijkheden? Heeft u, of krijgt u te maken met toepassen van beplantingen die aansluiten bij de grondsoort? Wilt u inhoudelijk meer weten over gebiedszonering en streefbeelden ? Dan is deze module keuze voor u!

Deze module maakt deel uit van de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsinrichting. U werkt onder begeleiding van vakdocenten grotendeels in groepsverband aan opdrachten, afgewisseld met hoorcolleges. U werkt stapsgewijs aan het opbouwen van een beplantingsindicatie volgens een aangereikte methode. Parallel daaraan leert u planten herkennen en maakt u kennis met de eisen en toepassingsmogelijkheden van het sortiment. U vertaalt een aangereikt programma voor een klein park naar een gebiedszonering en streefbeelden ten behoeve van de ontwikkeling en instandhouding  van het gebied. De module wordt afgesloten met een toets.

Na afronding van deze module bent u in staat om een ontwerp door te vertalen naar een concreet beplantingsplan en daarbij de juiste plantensoorten te kiezen. Mensen die deze module kiezen zijn vaak werkzaam bij waterschappen, gemeentes, hoveniersbedrijven en landschapsbeheer.

Praktische informatie
Locatie: Velp
Kosten: € 1162,-  
Cursusduur: 18 studie dagen in de periode van 6 september 2018  tot en met 31 januari 2019
Startdatum: donderdag 6 september 2018
Toelatingseis: afgeronde HAVO- of Mbo-opleiding niveau 4. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.  

Aanmelden
U meldt zich aan als contractstudent via info.tc@hvhl.nl o.v.v. de naam van de module(s) die u wilt volgen. U ontvangt daarna het inschrijvingsformulier contractonderwijs. U vult dit in en mailt het ingevulde formulier samen met uw CV en een kopie van uw  paspoort of ID-card terug. De desbetreffende modulecoördinator beoordeelt vervolgens uw aanmelding en houdt een (telefonisch) intakegesprek met u als aankomend cursist.
Na akkoord van de modulecoördinator én als het inschrijfgeld is voldaan, wordt u ingeschreven als cursist.

Deze module is goed te combineren met de module ‘Conceptueel ontwerpen’.